ایران

سخنان هاشمی رفسنجانی در مورد وضع کشور

تصویر از آرشیو
تصویر از آرشیو

نباید فکر کردکه معادلات آنقدر ساده است که با چند راهپیمائی همه چیز حل می شود . به خودتان ناامیدی راه ندهید.

تبلیغ بازرگانی

آیت الله هاشمی رفسنجانی طی سخنانی در تهران با اشاره به اوضاع کنونی جمهوری اسلامی، از مردم خواست که بی تفاوتی را کنار گذارند. علی اکبر هاشمی رفسنجانی درسخنان خود که از سوی ناظرین امور داخلی حکومت اسلامی بیسابقه توصیف شده است ازجمله می گوید، زندانی شدن افرادی که نیت مصلحانه دارند درمجموع سازنده بوده و ثمراتی هم به دنبال دارد. وی در استدلال خود گفت در مورد هرکس که به زندان می رود، جمع زیادی از اطرافیان وی شامل دوستان، آشنایان، همسایگان و نزدیکانش را به فکرفرومی برد و آنها را نسبت به وضع موجود آگاه می کند که این آگاهی در مجموع سازنده است. وی گفت : گرچه ممکن است بازداشت ها باعث شود برخی ها کنار بکشند اما عده قابل توجهی از جامعه را درهدف خود ثابت قدم ترکرده و شک نباید کرد که این زندان رفتن ها در مجموع سازنده است.

هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به جوانانی که به دیدارش رفته بودند گفت : جای دلسردی نیست، نباید فکر کرد که معادلات آنقدر ساده است که با چند راهپیمائی همه چیز حل می شود. به خودتان ناامیدی راه ندهید. وی خواستارتلاش در جهت آگاه کردن جامعه شد و در این رابطه گفت : بی تفاوتی جامعه به مسائل سیاسی عیب بزرگی است وافزود سکوت و بی تفاوتی مردم قابل قبول نیست. هاشمی رفسنجانی گفت : کاربرای مردم زحمت و مرارت دارد و سختی های مسیر را باید تحمل کرد. مطمئن باشید کسانی که در زندان یک سیلی می زنند به اندازه ده سیلی باید جوابگو باشند.
 

گفتگو با بابک داد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران
رحمت قاسم بیگلو

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید