افغانستان/ ناتو

سخنان وزیر دفاع آمریکا درمورد افغانستان

جلسه امروز وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو دربروکسل مقرپیمان اتلانتیک شمالی
جلسه امروز وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو دربروکسل مقرپیمان اتلانتیک شمالی REUTERS/Sebastien Pirlet

وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو امروز دربروکسل مقرپیمان اتلانتیک شمالی باردیگر موضوع ادامه حضورو چگونگی واگذاری اداره امورامنیتی این کشوربه نیروهای محلی را مورد بحث و بررسی قراردادند. 

تبلیغ بازرگانی

"لئون پانه تا"- وزیردفاع آمریکا، که به بروکسل سفرکرده است، به هنگام سفر به خبرنگاران گفت: «ما باهم به افغانستان رفته ایم و با هم نیزاین کشورراترک خواهیم کرد».
وی گفت، مهم این است که همۀ پنجاه کشورعضو ناتو مراتب استراتژی تعیین و تصویب شده درنوامبرسال ٢٠١٠ را مراعات نمایند.

این سخنان وزیردفاع آمریکا احتمالاً بطورتلویحی پاسخی است به اظهارات، نیکولا سارکوزی- رئیس جمهوری فرانسه، که دربیست و هفتم ژانویه و به دنبال کشته شدن چهارسربازفرانسوی درافغانستان اعلام داشت که نیروهای فرانسه را از افغانستان خارج خواهدکرد. دراین میان فرانسه اعلام داشته است که سربازان این کشورحداقل تا پایان سال میلادی٢٠١٢  (سال جاری) به مأموریت خود درافغانستان ادامه خواهندداد.

درهمین رابطه، منابع دیپلماتیک دربروکسل گفتند، "ژرارلونگه"- وزیردفاع فرانسه، درنشست امروز بروکسل به همتایان خود درناتو خواهد گفت که فرانسه آنها را درنیمه راه مبارزه مشترک درافغانستان تنها نخواهد گذاشت.

درمورد مراحل خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، وزیردفاع آمریکا گفت سال ٢٠١٣، سال بسیارحساسی درامنیت افغانستان خواهد بود، زیرا درطول این سال است که آخرین مرحله از واگذاری امور امنیتی، به نیروهای مسلح افغان تحقق خواهد یافت؛ و سال ٢٠١٤ که سال خروج نیروهای بین المللی از این کشورخواهد بود، سالی برای تثبیت امنیت و استقرار صلح دراین کشورخواهد بود 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید