ایران

سخنگوی دولت: سیاستهای اقتصادی دولت در کاهش تورم موثر بوده

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهوری گفت: نرخ تورم 12 ماهه در خرداد ماه به 26.2 رسید که این رقم نسبت به اردیبهشت ماه گذشته 2.2 درصد کاهش نشان می دهد.

تبلیغ بازرگانی

محمد باقر نوبخت با بیان اینکه نرخ تورم در اردیبهشت ماه گذشته، 28.4 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه 17.2 درصد بوده است، متذکر شد: نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه به 14.7 رسیده است که نشان از کاهش 2.5 درصدی تورم دارد.

سخنگوی دولت همچنین متذکر شد: نرخ تورم ماهانه در خرداد ماه 0.8 بوده است که این رقم در اردیبهشت ماه 1.7 بوده و بیانگر آن است که در ماه خرداد با کاهش یک درصدی روبرو بودیم.

به گفته معاون برنامه ریزی رئیس جمهوری، کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در ماه خرداد ماه، نتیجه سیاستهای پولی، مالی و تلاش تیم اقتصادی دولت برای انضباط بودجه ای است.

محمد باقر نوبخت متذکر شد: تلاش انجام شده برای مهار تورم، بسترساز خروج از رکورد، رونق و رشد اقتصادی کشور است.

همچنین اظهارات سخنگوی دولت در خصوص نرخ بیکاری در پایان فصل بهار حاکی از آن است که این شاخص در میان جمعیت کل کشور 10.7 درصد بوده است که بر اساس آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در پایان فصل زمستان 10.5 درصد بوده است بنابراین تغییر قابل ملاحظه ای در میزان نرخ بیکاری در فصل بهار را رخ نداده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید