سخنگوی سپاه : به دلیل بی سوادی جنگ رسانه ای را به رژیم شاه باخته ایم

سردار پاسدار، رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران
سردار پاسدار، رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران IRNA

سردار پاسدار رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، دوشنبه چهارم آذرماه در سخنرانی در کرمان اعتراف کرد که دست اندرکاران تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران "سواد رسانه ای" لازم ندارند و نبرد تبلیغاتی را تا این لحظه به "دشمن" باخته اند.

تبلیغ بازرگانی

سخنگوی سپاه پاسداران در توضیح این نظر گفته است که "رسانه های دشمن" موفق شده اند حتا نظر ۴۰ میلیون ایرانی را که پس از تأسیس حکومت اسلامی به دنیا آمده اند و به گفتۀ او "رژیم ستم شاهی را درک و لمس نکرده اند" نسبت به گذشته تغییر داده و از وقوع خود انقلاب اسلامی "پشیمان کنند."

سردار رمضان شریف افزوده است : "دشمن تلاش می کند با دروغ پردازی نظام دینی را ناکارآمد جلوه داده و ما را از گذشته انقلاب پشمیان کند." وی سپس افزوده است : از ٨٢ میلیون نفر جمعیت کشور "حدود ۴۰ میلیون نفر رژیم ستم شاهی را درک و لمس نکرده اند" و حتا "کمتر دورۀ هشت سالۀ دفاع مقدس" را درک نموده اند.

رمضان شریف توضیح نداد که چرا جمعیت به دنیا آمده پس از تأسیس حکومت اسلامی را به ٤٠ میلیون نفر تقلیل داده، در حالی که این رقم به حدود ٤٨ میلیون نفر بالغ می شود (در سال ١۳۵٧ همزمان با تأسیس حکومت اسلامی در ایران جمعیت کشور بر اساس آخرین سرشماری ۳٤ میلیون و ٤٠٠ هزار نفر بود). با این حال سخنگوی سپاه پاسداران افزوده است که پس از وقوع "انقلاب اسلامی" "یک انقطاع نسلی در کشور اتفاق افتاده است."

"این انقطاع نسلی" به گفتۀ رمضان شریف نتیجۀ تبلیغات سوء دشمن است که به گفتۀ سخنگوی سپاه پاسداران "به دنبال تطهیر" رژیم پهلوی "در ذهن جوانان" است.

افزون بر این، به گفتۀ سردار شریف جمهوری اسلامی نتوانسته در این فاصله "کارکرد نظام اسلامی در چهل سال گذشته را به خوبی نشان داده و چهرۀ منحوس رژیم سابق را به آگاهی" مردم برساند. سردار شریف تصریح کرده است که "نسل جوان ما [یعنی ٤٨ میلیون ایرانی که نظام گذشته را نشناخته اند] حداقل دچار یک شک شده و حداکثر رفتاری را انجام می دهد که جبهۀ دشمن [یعنی طرفداران سلطنت] از او می خواهد."

به گفتۀ سخنگوی سپاه پاسداران علت این امر "نداشتن سواد رسانه ای از سویی و رفتار حرفه ای دشمن از سوی دیگر" است که می تواند به اعتراف رمضان شریف "امنیت جامعه [یا نظام] را به هم بریزد."

سخنگوی سپاه پاسداران در جای دیگری از سخنانش به رادیکالیزه و منسجم تر شدن اعتراضات در ایران و حضور و نقش فزایندۀ زنان در آنها تلویحاً اعتراف کرده و گفته است : "خشونت بالا، رفتار سازماندهی شده و بهره گیری از خانم ها برای ایجاد درگیری تجربۀ جدیدی در این اتفاقات بود."

رمضان شریف نگفت که اگر ٤٨ میلیون ایرانی به دنیا آمده بعد از تأسیس حکومت اسلامی که "دورۀ ستم شاهی" را هم "لمس و درک نکرده" نسبت "به وقوع انقلاب اسلامی پشیمان شده اند"، میلیون ها نفر از کسانی که آن دوره را از نزدیک تجربه کرده اند، امروز چه داوری دربارۀ حکومت اسلامی دارند؟

با این حال داده های آماری گواهی می دهند که بیش از ۶۵ درصد جمعیت کنونی ایران پس از تأسیس حکومت اسلامی این کشور زاده شده اند و جمعیت ۶٠ سال به بالای ایران کمتر از ١٠ درصد جمعیت امروز این کشور را تشکیل می دهد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید