سردار اشتری : سپاه امنیت را به عراق و سوریه و منطقه بازگردانده است

سردار حسین اشتری فرماندۀ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
سردار حسین اشتری فرماندۀ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مهر

سردار حسین اشتری، فرماندۀ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، دربارۀ سپاه پاسداران، گفت : قدرت های جهانی به ویژه آمریکا "بدانند که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از انسجام و یکدستی برخوردارند."

تبلیغ بازرگانی

سردار اشتری در جای دیگری از سخنانش حضور نظامی سپاه پاسداران را در کشورهای خاورمیانه به ویژه در سوریه و عراق تأمین کنندۀ امنیت خواند و مدعی شد که به یاری نیروهای نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران امنیت به منطقۀ خاورمیانه به ویژه به عراق و سوریه بازگشته است.

فرماندۀ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران این کشور را "منشا خیر و برکت برای کشورهای همجوار" خواند و دخالت های نظامی ایران را در منطقه با اقدام های پلیس برای تأمین امنیت جامعه یکی دانست. فرماندۀ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اعمال دوبارۀ تحریم های آمریکا علیه ایران، خطاب به رهبران واشنگتن مدعی شد که فشار و تحریم جمهوری اسلامی ایران را از پا درنمی آورد، بلکه قویتر می سازد و این را، به گفتۀ سردار اشتری، مقاومت های گذشتۀ تهران در مقابل تحریم ها ثابت کرده است.

جمهوری آمریکا حضور و دخالت های نظامی سپاه پاسداران را در کشورهای منطقه از جمله عراق و سوریه عامل اصلی بی ثباتی و جنگ در خاورمیانه و همچنین ناقض "روح" برجام می داند و به همین خاطر از خزانه داری آمریکا خواسته است که سپاه پاسداران را هدف تحریم های جدید قرار بدهد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید