سرلشگر باقری : با آمریکای برانداز مذاکره بی معنا است

سرلشکر محمد حسین باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
سرلشکر محمد حسین باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران DR

سرلشگر محمد حسین باقری، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، امروز دوشنبه هشتم آبان ماه خطاب به رهبران آمریکا گفت : "کسی که هدفش براندازی ما است، لیاقت و منزلت مذاکره ندارد." محمدحسین باقری به سخنان اخیر رکس تیلرسون، وزیر امور خارجۀ آمریکا، اشاره کرد که در جریان سفر اخیرش به دهلی نو صریحاً گفت که هدف آمریکا تغییر رژیم در ایران با حمایت از نیروهای تجددخواه در این کشور است.

تبلیغ بازرگانی

سرلشگر باقری گفت : آمریکایی ها راهبردی را تدوین و اعلام کرده اند که می تواند مشکلاتی را برای کشور ما ایجاد کند. او گفت "هدف اصلی آمریکایی ها از تدوین راهبردهای جدید براندازی نظام جمهوری اسلامی است که طی روزهای اخیر وزیر امور خارجۀ آمریکا علناً آن را بیان کرد."

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ادامۀ سخنان امروزش تصریح کرد : "با کسی می شود مذاکره کرد و یک درصد هم احتمال تفاهم با او را داد که به دنبال براندازی نباشد." سرلشگر باقری اضافه کرد که دولت آمریکا برای رسیدن به هدف براندازی از همۀ ابزارها استفاده می کند. او تأکید کرد که در فهرست ابزارهای فشار آمریکا تحریم های اقتصادی در رأس قرار دارند و مقابلۀ نظامی در انتهای فهرست جای گرفته است، زیرا، به گمان سرلشگر باقری، آمریکا به قدرت بازدارندۀ نظامی جمهوری اسلامی ایران واقف است.

به گمان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هدف آمریکا از وضع تحریم های جدید ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت ایران و قرار دادن حکومت اسلامی ایران بر سر دو راهی است. سردار باقری تأکید کرده است که اگر آمریکا به بهانه های دیگر تحریم ها علیه ایران را احیاء کند، نظام اسلامی ایران به توافق اتمی متعهد نخواهد ماند. سردار باقری گفته است : "اگر تحریم ها برگردد خروج ما از برجام قطعی است."

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید