افغانستان/ اقتصادی

سرمایه گزاران داخلی و نقش آنان در قراردادهای بزرگ

اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگوید امیدوار است از این به بعد در قرار دادهای بزرگ تجارتی سهم ‏عمده به سرمایه گذاران افغان داده شود. محمد قربان حقجو، رئیس هیات عامل "اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان" ‏این مسأله را در جریان سیمیناری مطرح کرد که با شرکت شماری از سرمایه گذاران افغان، روز یکشنبه ‏گذشته براه انداخته شده بود.

تبلیغ بازرگانی

‏گفته میشود در طول ده سال گذشته بیشتر قرارداد های بزرگ در افغانستان به شرکت های خارجی واگذار شده است.‏

سیف الدین سیحون- استاد اقتصاد در دانشگاه کابل، می گوید دولت افغانستان همیشه آرزو داشته داست شرکت های ‏داخلی بگونه مستقیم یا غیر مستقیم در قرار دادهای بزرگ شامل ساخته شوند. اما متأسفانه بخش خصوصی ‏افغانستان همانند سایر عرصه ها در این کشور با ناتوانی ها و کمبود ظرفیت مدیریتی، تکنیکی و فن آوری مواجه ‏است.‏

بگفته او«شرکت های خصوصی و حتی دولتی افغانستان ظرفیت مدیریت برنامه های کوچک مانند جاده سازی ‏روستایی را هم ندارند چه رسد به قرارداد های بزرگ.»‏

با این حال سیف الدین سیحون معتقد است که بخشی از شرکت های داخلی بعنوان نمایندگان شرکت های بزرگ ‏خارجی در داخل افغانستان فعالیت میکنند....‏
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید