ایران

سرمای غیرقابل تحمل در بند جدید زندانیان سیاسی رجائی شهر

مهسا امرآبادی تاکید می کند که بند چهارزندان رجائی شهرسرویس های بهداشتی بسیارنامناسب و کثیفی دارد. او می گوید حتی شیشه های این بند هم شکسته و سرمای غیر قابل تحملی درون بند حکمفرماست.

تبلیغ بازرگانی

گزارش های رسیده از ایران حکایت از دارد که در یک اقدام غیر مترقبه، کلیه زندانیان سیاسی زندان رجائی شهر کرج را به بند چهار این زندان منتقل کرده و کلیه تماس های تلفنی زندانیان را قطع کرده اند. مهسا امرآبادی همسر مسعود باستانی که بیش از یکسال است در این زندان بسر می برد در یک گفتگوی تلفنی خبر داد که از دو روز پیش شرایط بشدت بد شده و فشارهای زیادی به زندانیان می آورند. او تاکید کرد که " ما بشدت نگران وضعیت جسمانی عزیزانمان هستیم."
باید گفت که از سال گذشته زندان رجائی شهر به قول خانم مهسا امر آبادی به "تبعید گاه " برخی از زندانیان سیاسی سرشناس همچون منصور اسانلو، عیسی سحرخیز، احمد زیدآبادی، حشمت الله طبرزدی و همین همسر خانم امرآبادی یعنی مسعود باستانی تبدیل شده است.
خانم امرآبادی دریک گفتگو با رادیوی ما گفت که همسرش مسعود باستانی و بقیه زندانیان سیاسی رجائی شهر را که نزدیک به شصت نفرهستند، به بند چهار این زندان منتقل کرده اند. او توضیح می دهد که این بند فاقد هرگونه امکانات بهداشتی و گرمایشی است. مهسا امر آبادی تاکید می کند که این بند سرویس های بهداشتی بسیار نامناسب و کثیفی دارد. او می گوید حتی شیشه های این بند هم شکسته و سرمای غیرقابل تحملی توی بند حکمفرماست.

گفتگو با مهسا امر آبادی

خانم امرآبادی می گوید که بطور معمولی تنها هر پانزده روز یکبار می تواند همسرش را ملاقات کند، چرا که ملاقات در این زندان با تفکیک جنسیتی انجام میگیرد و درنتیجه یک هفته مخصوص مرده و یک هفته ویژه زنهاست. او نگران است که با قطع ارتباطات تلفنی رابطه اش با مسعود باستانی مختل خواهد شد.
به این گفتگو گوش کنید.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید