بررسی روزنامه های فرانسه

سرویس های امنیتی آمریکا در سوریه به دنبال شناسائی شورشیان قابل اعتماد!

@fotolia

 نیروهای امنیتی آمریکا هم چنین می کوشند که در درون ارتش رسمی سوریه نیز ارتباطاتی برقرار کنند تا در صورت سقوط بشار اسد خسارات محدودتری ببار آید

تبلیغ بازرگانی

لیبراسیون امروز در صفحات بین المللی اش مقاله ای دارد بقلم " لورن میلو" فرستاده ویژه این نشریه در واشینگتن ، که به نقش آمریکا در تحولات سوریه ارتباط دارد.
مفسر لیبراسیون از قول مدیر برنامه خاورمیانه ای گروه بحران بین المللی ، نقل می کند که در آمریکا دیگر موجودیت بشار اسد مورد بحث نیست، بلکه میزان خشونتی که در برکناری او ایجاد خواهد شد اکنون مورد توجه و نظر دولتمردان این کشور قرار گرفته است.
روبرت مالی می گوید ما بیشتر خود را اماده می کنیم تا میان یک سقوط سیاسی و یا یک سرنگونی خونین ، یکی را انتخاب کنیم.
مفسر لیبراسیون از قول یک مقام مسئول آمریکائی نقل می کند گه چگونه آمریکا با استفاده از تجارب خود در جنگ عراق، اینک مایل نیست که ساختار های فعلی دولت سوریه در جنگ منهدم شوند. بعقیده او باید از "بعث زدائی " در سوریه خودداری کرد.
 

مفسر لیبراسیون می نویسد که سرویس های امنیتی آمریکا اینک در حوادث سوریه حضوری فعال دارند و می کوشند درک روشن تری از نیرو های مختلف اپوزیسیون بدست آورند. انها مایلند نیرو های قابل اعتماد خود را از کسانی که به جنبش های جهادی تعلق دارند، تشخیص دهند.

نیرو های امنیتی آمریکا هم چنین می کوشند که در درون ارتش رسمی سوریه نیز ارتباطاتی بر قرار کنند تا در صورت سقوط بشار اسد خسارات محدود تری ببار آید.

به بررسی مطبوعات امروز فرانسه گوش کنید .

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید