بریتانیا، روسیه، اسکریپال

سرگئی اسکریپال، جاسوس دوجانبۀ روسی، از بیمارستان سالیسبوری در انگلستان خارج شد

مسمومیت سرگئی اسکریپال و دختر او، یولیانا، که از سوی بریتانیا به روسیه نسبت داده شد، موجب تنش در روابط میان مسکو و بیش از سی کشورجهان گردید. روسیه دست داشتن خود را در مسموم کردن سرگئی اسکریپال و دختر او تکذیب می‌کند.