افغانستان

سردرگمی در مسئولیت‌ها و مشروعیت‌ها در افغانستان

کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان، پارلمان را انتقاد میکنند و پارلمان کمیسیون‌ها را. در این میان با حوادثی که در این کشور اتفاق افتاد، مرجع مشروعیت هم تا حدی مخدوش شده است.

تبلیغ بازرگانی

مرجع مشروعیت، قانون اساسی است. بر اساس قانون اساسی، در افغانستان هم مانند هر دموکراسی دیگر، باید انتخابات برگزار شود و این انتخابات است که برنده و بازنده را مشخص میسازد. ولی بعد از آخرین انتخابات این کشور، با در نظرداشت میزان تقلب و با بن‌بستی که سیاسیون به آن رسیدند، قانون اساسی کنار گذاشته شد و بجای آن مرجع مشروعیت، تفاهم و قرارداد میان دو نامزد شد.

حالا همه منتظرند که این حکومت جدید که با دو رهبر که باید با هم مشترکاً امور مملکت را به پیش ببرند تشکیل شده است، چگونه موفق میشود که وارد عمل شود؟ این چنین حالات سیاسی در افغانستان سابقه دارد ولی این بار، این حالت بعد از سپری شدن سیزده سال حکومت حامد کرزی بوجود میاید و مشکل هم در همین مسئله است که همه فکر میکردند افغانستان وارد دموکراسی شده است و دیگر ضرورتی به این چنین قراردادها نیست.

پارلمان، کمیسیون‌ها را به دلیل تقلب مورد انتقاد و تهدید قرار میدهد و کمیسیون‌ها علاوه بر دفاع از «استقلال» خود در برابر نهادهای دیگر، خود پارلمان و اعضای آن را مورد اتهام قرار میدهد.

همه منتظرند ببینند که کابینه کی تشکیل میشود و شاید هم نشکیل کابینه و بخصوص طرز انتخاب وزرا، در روزهای آینده اجازه بدهد که مسایل روشن‌تر شوند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید