ایران

سفارش وزارت ارشاد برای انتشار 230 کتاب جدید علیه جنگ نرم

روزبه میرابراهیمی تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا معتقد است که اصلی ترین گروههائی که در جامعه مورد هدف تبلیغات حکومتی قرار دارند، کسانی هستند که تحت تاثیر گفتمان جنبش اعتراضی نسبت به رژیم دچار تردید شده اند. بعقیده میر ابراهیمی این تبلیغات در بخش هائی از جامعه مطمئناً تاثیر گذار است.

تبلیغ بازرگانی

معاون فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی اعلام کرد که تا کنون صد و بیست عنوان کتاب در حوزه جنگ نرم و " فتنه" منتشر شده است. او افزود که قرارداد هائی منعقد شده که 200 تا 230 عنوان کتاب دیگر هم درهمین زمینه منتشر شود.
او پیش بینی کرد که تا زمان نمایشگاه بین المللی تهران، این کتاب ها درعرصه بررسی حوزه جنگ نرم آماده و به بازار عرضه شوند.
اصطلاح جنگ نرم که درسالهای اخیر به یکی از محورهای اصلی گفتمان رسمی دولتمردان در ایران تبدیل شده است، بنظر می رسد هدف تعیین کننده ای است که درهمه عرصه های سیاسی، اجتماعی و حتی نظامی مسئولان بلند پایه نظام به مبارزه با آن مشغولند و هرکس در چارچوب تخصص های حرفه ای خود به تدارک عملیات خنثی سازی آنچه که جنگ نرم نام گرفته است می پردازد.
در حالیکه فرماندهان سپاه و بسیج درهر گفتگوئی بخش های مهم سخنان خود را به توصیف چگونگی مبارزه با این جنگ نامشخص و پرازابهام اختصاص می دهند، اینک وزارت ارشاد نیز به سهم خود به سنگرهای جنگ نرم پیوسته و برای انتشار کتاب های " بصیرت افزا" به انعقاد قرارداد همت گماشته است.
روزبه میر ابراهیمی تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا معتقد است که اصلی ترین گروههائی که در جامعه مورد هدف تبلیغات حکومتی قرار دارند، کسانی هستند که تحت تاثیر گفتمان جنبش اعتراضی نسبت به رژیم دچار تردید شده اند. بعقیده میر ابراهیمی این تبلیغات در بخش هائی از جامعه مطمئناً تاثیر گذار است.
 

گفتگو با روزبه میر ابراهیمی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید