ایران/ آمریکا

سفر نماینده آمریکا به مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتقاد مقامات ایران روبرو شد-گفتگو با امیر طاهری

امیرطاهری روزنامه نگارمقیم لندن
امیرطاهری روزنامه نگارمقیم لندن DR

دولت واشنگتن می گوید هنوز استراتژی خود را درباره چگونگی برخورد با "برجام"، برنامه جامع اقدام مشترک، امضا شده میان ۵+۱ و ایران تدوین نکرده است.

تبلیغ بازرگانی

خانم "نیکی هیلی"، نماینده آمریکا در سازمان ملل روزچهارشنبه پیش از سفر به مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین گفت که استراتژی امریکا در این مورد هنوز در دست بررسی است، خانم هیلی، با این حال گفت که به برای دیدار با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی می رود تا درمورد چگونگی روند بازرسی ها از ایران اطلاعاتی به دست آورد و پرسش های دولت متبوع خود را در این باره با مقامات آژانس مطرح نماید.

خانم هیلی در سخنان خود اشاره کرده بود که ایران در گذشته اقدامات پنهانی انجام داده است.

نماینده آمریکا در سازمان ملل تصریح کرد که آمریکا به دبنال پیش داوری در مورد برجام نیست، اما پرسش هایی دارد که به دنبال یافتن پاسخ برای آنهاست.

در این حال محمد جواد ظریف با انتقاد از سفرنماینده آمریکا به مقر آژانس گفته است "فشار هیلی به آژانس ناقض متن و روح برجام است".

محمد جواد ظریف تلاش واشنگتن برای فشار به آژانس را ناقض روح و متن برجام دانسته است.

"امیرطاهری" روزنامه نگارمقیم لندن می گوید: دیدار و پرسش از مدیر آژانس ربطی به برجام ندارد. هر عضو آژانس، از جمله کشورهای عضو هیئت مدیره این حق قانونی را دارند که به رئیس آژانس مراجعه و در مورد هر کشوری که با انرژی اتمی سر و کار دارد پرسش های خود را مطرح کنند و آژانس می تواند برای مثال درباره برنامه اتمی "آرژانتین" به پرسش نماینده یک کشور عضو آژانس پاسخ دهد.

به گفت وگو با امیرطاهری روزنامه نگار مقیم لندن گوش کنید

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید