ایران/فلسطین

سفر"هنیه" به ایران

 

تبلیغ بازرگانی

اسماعیل هنیه ، نخست وزیردولت غزه به ایران و کشورهای عربی سفر میکند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع نزدیک به نخست وزیر دولت حماس فلسطین از سفرقربیت الوقوع "اسماعیل هنیه" به ایران خبرداده اند.
نخست وزیرحماس قرار است درراس هیئتی به کشورهای عربی منطقه سفرنماید، که درادامه دایدارهای خود به ایران نیز سفرخواهد کرد.
این اولین خروج اسماعیل هنیه از غزه طی پنج سال گذشته می باشد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید