ایران/ بریتانیا

سفرهیأت مجلس اسلامی به انگلستان قبل از تابستان

به دنبال سفر هیأت پارلمانی انگستان به جمهوری اسلامی ایران در جریان دی‌ماه گذشته، درلندن اعلام شد که یک هیأت پارلمانی مجلس اسلامی به زودی ازانگلستان دیدن خواهد کرد.

تبلیغ بازرگانی

 منابع خبری قانون‌گذاران انگستان، دیروز سه شنبه بیست وهشتم ژانویه، گزارش دادند که توافق بر سر سفرنمایندگان مجلس اسلامی به لندن، در جریان دیدار هیأت نمایندگان انگلیس در تهران صورت گرفته است.

یک نماینده مجلس انگستان به رویترز گفته است: ما پیشترازمجلس ایران دعوت کرده بودیم و آنها به صورت رسمی این دعوت را پذیرفته بودند؛ به گفته این نماینده انگستان تاریخ دقیق سفرهنوز روشن نیست، ولی به گفته او قبل از تابستان آینده انجام خواهد شد.

هیأت چهار نفره نمایندگان انگستان، در هفدهم دی‌ماه گذشته ضمن سفر به ایران با مقامات عالیرتبه این کشور دیدار و گفت وگو کردند؛ ریاست هیأت انگلیسی را جک استرو- وزیر امورخارجه انگستان، برعهده داشت.
هیأت انگیسی در سفر به تهران از محل سفارت انگستان در تهران نیز دیدن کرده بود.

سفارت انگستان در تهران همچنان تعطیل است.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید