ایران/عراق/گفت‌وگو

سفر وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی به عراق

محمد جواد ظریف، وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی، دیروز طی سفری یک روزه به عراق با همتای عراقی خود و دیگر مقامات دولت بغداد گفت وگو کرد. ازمحتوای مذاکرات ظریف درعراق گزارش دقیقی منتشرنشده است.  

تبلیغ بازرگانی

به نوشته منابع خبری ایران، درکنارروابط دو جانبه جمهوری اسلامی وعراق و تحولات مختلف درمنطقه، به نظرمی رسد خطرحمله نظامی به سوریه و تاثیرات منفی آن برمنطقه، مهمترین دلیل وانگیزه سفرظریف به عراق باشد.

درگفت وگوئی با دکترعلیرضا نوری زاده کارشناس امور ایران و خاورمیانه درآغاز از وی هدف‌های عمده این سفررا پرسیدم. دکترنوری زاده درلندن. گوش کنید:
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید