افغانستان / هندوستان

سفر حامد کرزی به هند و کمک این کشور به نهاد های امنیتی افغانستان

REUTERS/Stringer
متن توسط : عزیز احمد فرد
۲ دقیقه

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، طی سفرش به هندوستان، از این کشور، تقاضای کمک بیشتر نظامی کرد.

تبلیغ بازرگانی

امروز حامد کرزی قرار است با نخست وزیر هند، مان موهان سنگ، و همچنان، رئیس جمهور این کشور، پراناب مخرجی، ملاقات کند. او دیشب یک دیپلوم افتخاری هم از دانشگاه پنجاب به دست آورد. هندوستان به افغانستان دو ملیارد دالر کمک کرده است و این پول، به گفتۀ حامد کرزی، از مالیات از مردمی میباشد که به مشکل آنرا کمایی کرده اند.

هندی ها که از برگشت طالبان به قدرت در هراس استند، بصورت وسیع در افغانستان سرمایه گزاری میگنند، تا همچنان، جلو نفوذ پاکستان را بگیرند. در سال 2011 هند و افغانستان قرارداد همکاری ستراتیژیکی امضا کردند که علاوه بر مسایل امنیتی، در ساحات اقتصادی هم همکاری دو کشور را ازدیاد میبخشد. در این قرار داد، که اولین قرار داد میان این دو کشور بود، مسایل مربوط به انرژی و معدنیات هم مطرح بود.

بر اساس سخنان سخنگوی حامد کرزی، او از هندی ها در خواست خواهد کرد تا با نهاد های امنیتی افغانستان کمک کنند. صحبت از خرید اسلحه هم است. هند از مدتها به اینسو، در آموزش سربازان افغان سهم میگیرد ولی تا حالا، اسلحۀ جندانی نفرستاده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید