آمریکا/ اسرائیل/ ایران

سفر رئیس ستاد ارتش آمریکا به اسرائیل

در حالیکه آمریکا و اسرائیل بر سر نحوه برخورد با پرونده هسته ای ایران با هم موافق نیستند آمریکا ‏می گوید هردو کشور دارای منافع مشترکی در خاور میانه هستند. از سوی دیگر کشور های اروپایی بدلیل ‏درخواست یونان برای تضمین قراردادهای نفتی جایگزین قراردادهای این کشور با ایران، تا کنون برای ‏تصمیم گیری در مورد تحریم نفت ایران به نتیجه نرسیده اند.‏

مارتین دمپسی، رئیس ستاد ارتش آمریکا
مارتین دمپسی، رئیس ستاد ارتش آمریکا
تبلیغ بازرگانی

مارتین دمپسی، رئیس ستاد ارتش آمریکا که سرگرم دیدار از اسرائیل است امروز جمعه گفت آمریکا و ‏اسرائیل منافع مشترکی در منطقه پر تحرک خاور میانه دارند و هرگونه تبادل نظر باعث بهبود روابط آنان ‏خواهد شد.‏

رئیس ستاد ارتش آمریکا که بعد از دیدار خود با ایهود بارک، وزیر دفاع اسرائیل سخن می گفت اگرچه در ‏اظهارات خود مستقیما به ایران اشاره نکرده اما گفت آمریکا و اسرائیل با "آزمایش مشترکی" روبرو هستند. ‏

بگفته مارتین دمپسی،  آمریکا و اسرائیل "وظیفه مقدس دفاع ازارزشهای آزادی" را بعهده دارند و آمریکا در ‏این راه با اسرائیل همراه خواهد بود.‏

اظهارات رئیس ستاد ارتش آمریکا در حالی صورت می گیرد که در هفته ای اخیر  طرح مساله عدم موثریت ‏تحریمهای بین المللی علیه پرونده هسته ای ایران و امکان حمله نظامی بر تاسیسات اتمی این کشور از سوی ‏اسرائیل، نارضایتی هایی را میان آمریکا و اسرائیل دامن زده است. ‏

ناظران می گویند آمریکا از این نگران است که مبادا اسرائیل بدون آنکه این کشور را در جریان بگذارد تهدید ‏خود در مورد ایران را عملی کند.‏

از سوی دیگر دیلپلماتهای غربی می گویند یونان آخرین کشور اروپایی است که تا هنوزدر مورد عملی شدن ‏تحریم نفت ایران از سوی اروپا ملاحظاتی را مطرح کرده است.‏

بگفته یکی از این دیپلماتها، یونان میخواهد مطمئن گردد که کشور های عمده تولید کننده نفت برای صادرات ‏نفت جایگزین نفت ایران به یونان با این کشور همکاری خواهند کرد.‏

بگفته این دیپلمات برای این کشور ها دشوار خواهد بود با در نظر داشت دشواریهای مالی کنونی یونان، نفت ‏صادراتی خود را با شرایط مساعد مشابه با قراردادهای یونان با ایران از جمله عدم تقاضای تضمین مالی از ‏یونان به این کشور صادر کنند.         ‏

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید