افغانستان/ایران

سفر رسمی وزیر دفاع افغانستان به ایران

تبلیغ بازرگانی

طارق شاه بهرامی، وزیر دفاع افغانستان به دعوت همتای ایرانی خود، سرتیپ امیر حاتمی، در رأس یک هیئت بلندپایه نظامی به ایران سفر کرده است.

مبارزه با تروریسم، توسعه همکاری‌ در تمامی حوزه‌های سیاسی امنیتی، نظامی دفاعی، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و همکاری‌های مؤثر برای برقراری ثبات در مناطق مرزی، محور گفتگوهای دیدارهای رسمی میان دو مقام ارشد نظامی عنوان شده است.

این نخستین سفر وزیر دفاع کنونی افغانستان به ایران است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید