افغانستان

سفر نخست وزیرانگلستان به افغانستان

متن توسط : عزیز احمد فرد
۷ دقیقه

یک ماه بعد از به قدرت رسیدن، دیوید کامرون، نخست وزیر انگلستان سفری به افغانستان داشت و طی این سفر با تایید همکاری با افغانستان، تصریح کرد که هدف انگلستان ایجاد یک مدل دموکراسی در افغانستان نیست، بلکه، برای امنیت خود کشور انگلستان، مبارزه با القاعده است.

تبلیغ بازرگانی

دیوید کامرون طی این سفر مسایلی را که در کامپاین انتخاباتی مطرح کرده بود، دوباره یاد آوری کرد. او با طرح اینکه ماموریت نیروهای نظامی کشورش، صرفاً امنیتی است، از طرح سیاسی نخست وزیر سابق انگلستان که ایجاد دموکراسی در افغانستان، و ایجاد امکانات برای تعلیم و تربیۀ دختران افغانستان بود، فاصله گرفت. برای بررسی محتویات این سفر نخست وزیر انگلستان به افغانستان، گفتگویی داریم با احمد ضیا سیامک هروی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان. آقای سیامک هروی با تصریح اینکه افغانستان میان دست راستی ها و دست چپی های غربی تفکیک نمیکند و تلاش دارد با هر دو گروه همکاری کند، میگوید که افغانستان به دنبال مدل دموکراسی غربی نیست و دموکراسی در افغانستان با معیار های داخلی بوجود می آید.

گفتگو با احمد ضیا سیامک هروی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید