چین/ خاورمیانه

سفر نخست وزیر چین به سه کشورعربی

ون جیابائو، نخست وزیر چین
ون جیابائو، نخست وزیر چین Reuters路透社

درپکن اعلام شد، "ون جیابائو" نخست وزیر چین به زود ی برای انجام دیداراز برخی کشورهای خاورمیانه عازم این منطقه خواهد شد.

تبلیغ بازرگانی

به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر چین دراین سفراز عربستان سعودی، قطرو امارات متحده عربی دیدارو بامقامات این کشورها گفت وگو و تبادل نظرخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه با توجه به تنش موجود درخاورمیانه دررابطه با ایران می توان گمان کرد که سفرمقام بلند پایه چین به این دو امیرنشین نفت خیزبا افزایش بهای نفت و بازاراین محصول درارتباط باشد. لازم به یادآوری است که ایران تاکنون یازده درصد ازنفت مورد نیازچین را به این کشورصادرمی کند.

این گزارش حاکی است که نخست وزیر چین دراین سفرشش روزه علاوه بردیدارومذاکره با مقامات سه کشورمهم عربی درکنفرانس بین المللی انرژی و آینده جهان، که هفته آینده درابوظبی برگزارمی گردد، شرکت خواهد نمود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید