سوریه / بحران سیاسی

سفر وزیر امورخارجه ترکیه به دمشق

رجب طیب اردوغان، نخست وزیرترکیه
رجب طیب اردوغان، نخست وزیرترکیه (Photo : Mohammed Ameen/ Reuters)

" احمد داوود اوغلو" وزیرامور خارجه ترکیه که برای دیدار و گفت وگو با رهبران سوریه به دمشق سفرکرده است، امروز در پایتخت سوریه اعلام داشت که ترکیه ازانجام اصلاحات در سوریه حمایت می کند.

تبلیغ بازرگانی

" وزیرامورخارجه ترکیه ابراز امیدواری کردکه سوریه در تدوین سند اصلاحات خود ازتجربه برخی از کشورها ازجمله ترکیه سود جوید.

رجب طیب اردوغان نخست وزیرترکیه در روزبیست وهشتم مارس گفته بود به همتای سوری خود بشاراسد توصیه کرده است هرچه سریعتردست به اصلاحات سیاسی درکشوربزند.

نخست وزیرترکیه می گوید، کشورش نمی تواند سوریه را نادیده بگیرد، زیرا علاوه برمرز هشتصد کیلومتری میان دو کشور، در دو سوی مرز روابط خانوادگی تنگاتنگی میان ساکنین دوسوی مرز وجود دارد.

سوریه اکنون حدود سه هفته است که دچارناآرامی است. اپوزیسیون سوری خواستارتغییر اساسی در راس قدرت برچیده شدن حکومت چهاد دهه ای خانواده اسد در این کشوراست.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، از آغاز نا آرامی ها در هجدهم ماه مارس تاکنون حداقل یکصد وبیست و سه تن جان خود را درتظاهرات اعتراضی از دست داده اند.

روز گذشته نیز دو مامورپلیس جان خود را از دست دادند.

به گفته منابع مطبوعاتی در دمشق رژیم بشاراسد اکنون کوشش می کند با برخی از روشنفکران ناراضی تماس هائی را درجهت آغاز گفت و گو با طیف های ناراضی برقرار کرده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید