افغانستان / پاکستان

سفر وزیر امور خارجۀ پاکستان به افغانستان

برای بخشیدن حیات دوباره به مذاکره میان طالبان و حکومت افغانستان، سرتاج عزیز، وزیر امورخارجۀ جدید پاکستان وارد افغانستان شد و قرار است با حامد کرزی، رئیس جمهور این کشور، ملاقات و گفتگو کند.

تبلیغ بازرگانی

این سفر سرتاج عزیز بعد از سفر ویلیلم هیگ، وزیر امور خارجۀ انگلستان به پاکستان صورت میگیرد و محتوای آن، گفتگو در مورد مذاکرات صلح است که فعلاً توقف کرده و همچنان، سخنان یکی از نزدیکان آقای کرزی، که دفتر قطر طالبان را یک محل توطئه، برای تجزیۀ افغانستان خوانده است.

حامد کرزی در ماه ژوئن گذشته، در برابر باز شدن دفتر طالبان در شهر دوحه در قطر، که هدف آن مذاکره و یافتن راه حل مشکل افغانستان بود، واکنش شدید نشان داده بود و طالبان، هفتۀ گذشته اعلام کردند که این دفتر را بصورت موقتی بسته اند.

از سوی دیگر، رئیس دفتر ریاست جمهوری، کریم خرم گفته است که دفتر طالبان در قطر، محل توطئه برای تجزیۀ افغانستان است. او در این موضوع ایالات متحده و پاکستان را متهم کرده است.

در این حالت، آقای سرتاج عزیز میخواهد با آقای کرزی، روی این موضوع تبادل نظر کند که چگونه، اتحاد افغانها را میشود در چهارچوب روند قطر تقویت کرد.به گفتۀ یکی از متخصصین پاکستانی، مشکلات فعلی در روابط میان افغانستان و پاکستان باعث شده است که این سفر بیشتر به هدف کنار آمدن و بهبود روابط میان دو کشور باشد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید