دسترسی به محتوای اصلی
ایران/ خاومیانه

سفروزیرامورخارجه حماس به تهران

محمود الزهار، وزیرامور خارجه حماس
محمود الزهار، وزیرامور خارجه حماس
متن توسط : رحمت قاسم بیگلو
۲ دقیقه

یک مقام بلند پایه جنبش اسلامی حماس برای دیداربا مقامات حکومت اسلامی ایران وارد تهران شد.

تبلیغ بازرگانی

به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود الزهار، بامداد امروز طی دیداری با سعید جلیلی دبیرشورای امنیت ملی جمهوری اسلامی آخرین تحولات فلسطین را با وی مورد بحث و تبادل نظرقرارداد.
بنابراین گزارش، سعید جلیلی دراین دیدار باردیگر حمایت جمهوری اسلامی را ازخواست های فلسطینان اعلام داشت و ابرازاطمینان کرد که فلسطینیان درمقابله با اسرائیل پیروز خواهند شد.
سعید جلیلی همچنین درمورد توطعه ای که، به گفته وی، هدف آن ایجاد تفرقه درجنبش فلسطین است هشدارداد.

بنا براین گزارش محمود الزهارکه درضمن نقش وزیرامور خارجه حماس را نیزبرعهده دارد، دردیداربا جلیلی اطمینان داده است که اصول استراتژیک جنبش اسلامی حماس تغیرنخواهد کرد.
محمود الزهاردردر ساعات امروز با علی لاریجانی رئیس مجلس اسلامی نیز دیدارو گفت وگو کرده است.
لازم به یادآوری است که طی هفته های اخیرباردیگر شلیک راکت از نواحی فلسطینی غزه به سوی خاک اسرائیل ازسرگرفته شد، که به حملات هوائی اسرائیل وکشته شدن شماری از فلسطینیان انجامید.
بنیامین ناتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز باردیگر ایران را مسئول تحرکات اخیردرنواحی فلسطینی که به قربانی شدن شماری انجامید متهم کرده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.