مقاله ویژه

سقط جنین های زیرزمینی زیرسایۀ مرگ

هیچ آماررسمی ازسقط جنین های غیرقانونی درایران وجود ندارد، اما براساس برآوردهای موجود روزانه دویست سقط غیرقانونی درکشورانجام می‌گیرد. اگرچه این عمل هولناک زنان زیادی را به کام مرگ می کشاند اما با این حال، چرخش اقتصادی سقط جنین زیرزمینی، حدود دویست میلیون تومان درماه تخمین زده می‌شود...به قلم دلبرتوکلی

تبلیغ بازرگانی

"درد نا آشنایی به جانم چنگ انداخته بود، از آنچه در آن زیرزمین، در انتظارم بود می ترسیدم زانوهایم شل شده بود. انگار قلبم را کنار گوشم گرفته بودند، صدای ضربانش آزارم می داد. دکترگفت من فقط به سقط جنین، کمک می کنم وبا این روش دهانه رحم باز می شود."

سقط جنین یکی از پیامدهای روابط جنسی بدون برنامه ریزی است که زنان اولین قربانیان آن هستند. مرجان ف.، جامعه شناس که خود در سن بیست سالگی سقط جنین غیر قانونی را تجربه کرده است در ادامه می گوید: "آن روز وآن درد را نمی توان فراموش کرد، دکتر اولین سیخ را در رحمم فرو برد و بعدی را... نفس راحتی کشید وگفت حالا به خونریزی میافتی و بهتر است که درمانگاه را ترک کنی اگر کسی متوجه شود که چه کار کرده ام برای همه ما بد می شود."

هیچ آمار رسمی از سقط جنین های غیر قانونی که در ایران انجام می شود وجود ندارد اما براساس آمار منابع موجود وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، روزانه 200 سقط غیر قانونی در ایران انجام می شود. همچنین آمار پزشکی قانونی نشان می دهد که در سه ماهه اول سال جاری، بیش از یک هزار سقط غیر قانونی در ایران انجام شده است.
این جامعه شناس درادامه گفت: "شیوع سقط جنین های ارادی میان زنان ایرانی حاکی از آن است که می توان به این پدیده به عنوان مسأله ای اجتماعی نگریست که برغم تحریم و منع قانونی و عرفی، زنان در برابر حاملگی های ناخواسته و بدون برنامه ریزی بدان مبادرت می ورزند وپیامدهای آن نیز شامل حال زنان می شود".
او علت تصمیم به سقط جنین را نداشتن آمادگی برای مادر شدن عنوان کرد وگفت: "آمادگی مادر شدن را از لحاظ روحی و مالی نداشتم، راستش به شوهرم هم خیلی اعتمادی نبود و الان 12 سال از آن ماجرا گذشته است".
او همچنین معتقد است که سقط جنین، مسئله ای گسترده تر از آزادی های مدنی محسوب می شود.
اگر چه سقط جنین های غیر قانونی زنان زیادی را به کام مرگ می کشاند اما چرخش اقتصادی ناشی از دریافت ارقام چند میلیونی از دختران و زنانی که هراسان به خیابان ناصر خسرو، داروخانه ها و زیرزمین ها مراجعه می کنند، قابل توجه است.
با توجه به این که کمترین نرخ انجام سقط های غیرقانونی درایران به یک میلیون تومان رسیده است، می توان گفت که به طور میانگین حداقل روزانه، 200میلیون تومان چرخش اقتصادی حاصل از انجام سقط جنین های غیر قانونی است .

بارداری ناخواسته وآغوش باز مرگ

قوانین ایران فقط در مواردی که حیات مادران به خطرمی‌افتد، سقط جنین را مجازمی‌داند که آن هم با تأیید پزشکان متخصص و پزشکی قانونی امکانپذیراست. درسایرموارد سقط‌ جنین‌‌ها زیرزمینی انجام
می شود.
به طبع، چون عملی غیر قانونی و زیرزمینی محسوب می شود، دراماکن غیرحرفه‌ای و غیربهداشتی صورت می گیرد و حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد منجر به سقط موفق می‌شود.
ازسوی دیگر از هر ۱۰۰ سقط جنین غی قانونی در ایران، احتمالا ۲۰ تا ۳۵ درصد منجر به فوت دختران وزنانی می شود که بین سنین ۱۶ تا ۳۰ سالگی هستند. سقط جنین آزاد و قانونی، همواره یکی از مطالبات عمدهٔ جنبش‌های زنان در ایران بوده است.

مهسا احمدپور، متخصص زنان و زایمان در خصوص روش های سقط جنین گفت: "سقط ها با دارو (اعم از قرص ویا آمپول) و یا به وسیله کورتاژانجام می شود. درسقط جنین‌هایی که با قرص و آمپول انجام می شود، بسته به نوع قرص یا دارویی که مصرف می شود، سقط با فاصله‌ای زمانی صورت می گیرد. این روش در حاملگی هایی موثر است که رشد جنین بالاتر از 12 تا 13 هفته نباشد در غیر این صورت نمی توان برای دفع جنین از دارو استفاده کرد حتا ممکن است که مادر به خونریزی هم دچار شود اما جنین در جای خود در رحم باقی می ماند وخط ناک است."
او در ادامه گفت: "درمان‌های دارویی برای سقط جنین‌های عمدی باعث افزایش فشار خون، اختلالات قلبی- عروقی، سردردهای مزمن یا پارگی روده و رحم، عفونت‌های شدید و یا خارج شدن رحم از بدن مادر می شود. اگر بقایای جنین در رحم باقی بماند، می‌تواند مشكلات بسیار زیادی برای مادر به وجود آورد، این امر می تواند موجب خونریزی ‌های شدید، شوك و حتی مرگ در زنان شود".

درست است که قانون در این زمینه برای همه یکی است وعوارض سقط جنین نیز تقریبا در همه زنان یکسان می باشد اما نسبت به میزان توانایی جسمی افراد، میزان ریسک پذیری انجام سقط جنین نیز درآنان متفاوت است.

نازیلا گ.، کارشناس انفورماتیک که در 22 سالگی سقط جنین را در یکی از مراکز غیر قانونی تهران تجربه کرده است می گوید: "کمتر زنی است که برای یک بار از کوچه سقط جنین، گذر نکرده باشد اما به طریقی همه از حرف زدن در این مورد طفره می روند. من هیچ تجربه و آگاهی جنسی نداشتم واز دوست پسرم حامله شدم، با این که پدر ومادرم افراد روشنفکری بودند نمی توانستم موضوع را با آنها در میان بگذارم. با پرس وجوی غیر مستقیم از همکارانم آدرس پزشکی را در میدان راه آهن پیدا کردم که تخصصش زیبایی بود، مطبش شبیه به همه چیز بود، جز مطب یک دکتر، او هم آدرس مکانی در تخت طاووس را به من داد و بیاد دارم که 14 سال قبل، 100 هزارتومان پول نقد و6 سکه بهار آزادی طلب کرد که من ودوست پسرم با هم آن را پرداخت کردیم".

حاملگی یک امر دو سویه است و زنان تنها مسئول حاملگی های ناخواسته خود نیستند اما حداقل درخصوص آسیب های جسمی وروحی که به آنان وارد می شود کفه ترازو، روی سهم زنان، سنگینی می کند.
این کارشناس انفورماتیک، که برای نخستین بار از این موضوع صحبت می کند گفت: "هرگز راجع به این اتفاق با مادرم ودیگران (به جز یکی –دو دوست صمیمی) حرفی نزدم. همین اتفاق، خشم مرا نسبت به جامعه ای که در آن زندگی می کردم روز بروز زیادتر کرد تا این که بالاخره ایران را ترک کردم".

از دست دادن فرزند اگرچه به صورت عمدی باشد بر روحیه بیشتر زنان تاثیر منفی گذاشته و احتمال ابتلا به افسردگی و برخی بیماری های روحی را در آنان افزایش می‌دهد. سقط جنین برای حفظ سلامت روانی زن در 120 کشورجهان، جایز وهمچنان در73 کشور غیر قانونی است.

اعلامیه پکن و حق سلامت زنان

طبق کارپایۀ عمل و اعلامیه پکن در چهارمین کنفرانس جهانی زن در ۱۹۹۴، زنان حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روانی را دارا می باشند. سلامت، حالت بهزیست کامل جسمانی، روانی و اجتماعی است و لذا صرفاً به عدم بیماری یا معلولیت اطلاق نمی شود. روندی که زنان در پی روابط جنسی بی محافظ و فقدان اطلاعات و خدمات کافی می گذارنند احتمال خطر آبستنی ناخواسته را افزایش می دهد ودر نتیجه اقدام به سقط جنین های ناایمن نیز افزایش می یابد.

حقوق بشر در مورد زنان، دربرگیرندۀ حق آنان در اموری است که به جنسیت، سلامت جنسی و زاد آوری، فارغ از اجبار، تبعیض و خشونت مربوط می‌شود.
مناسبات برابرمیان زنان و مردان در امور روابط جنسی و زادآوری، از جمله احترام کامل به حیثیت شخص، مستلزم احترام و رضایت متقابل و مسئولیت مشترک نسبت به رفتار جنسی و پیآمد های آن است، در حالی که سقط جنین های ناایمن، جان شمار عظیمی از زنان را تهدید می کند که نشانگر مسأله ای خطیر در بهداشت عمومی است (گزارش کارپایه و اعلامیه پکن،۱۳۷۴).

در درازمدت، آگاهی زنان از خطرات سقط جنین و آشکارسازی پیامدهای روحی و روانی و عکس‌العمل‌های اجتماعی و خانوادگی نسبت به این پدیده، مردان و زنان را به سوی راه‌های سالم‌تر و بی خطرتر کنترل موالید و جلوگیری از حاملگی های ناخواسته هدایت خواهد کرد .
 

short link

http://rfi.my/e1spZs

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید