خاورمیانه

سقوط رژیم قذافی و موفقیت راهبرد اوباما

به گفتۀ تحلیلگران نحوۀ سقوط رژیم معمر قذافی موفقیتی راهبردی برای باراک اوباما به شمار می رود که ضمن پشتیبانی از قیام مردم لیبی از طریق ناتو از تجربۀ مشابۀ جنگ های عراق و افغانستان و متهم شدن آمریکابه دخالت در امور داخلی یک کشور عربی اجتناب کرد.

Reuters
تبلیغ بازرگانی

در محافل سیاسی آمریکا گفته می شود که پایان رژیم قذافی موفقیتی برای راهبرد باراک اوباما است که به وسیلۀ ناتو از تلاش انقلابیون و مردم لیبی برای سرنگون کردن رژیم قدافی پشتیبانی کرد بی آنکه غرب در این میان متهم به دخالت در امور داخلی لیبی شود.
با این راهبرد رییس جمهوری آمریکا از تکرار تجربه ای مشابه با جنگ های عراق و افغانستان اجتناب ورزید و سربازان آمریکایی را وارد خاک لیبی نساخت.
به گفتۀ تحلیلگران، رییس جمهوری آمریکا می تواند بگوید که برخلاف جورج بوش، تهدید اُسامه بن لادن و معمر قذافی را که به تنهایی مسبب مرگ هزاران آمریکایی بوده اند از میان برداشته است. موفقیت رییس جمهوری آمریکا در زمینۀ امنیت ملی موقعیت برتری به او در کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 خواهد داد.
با این حال، برخی دیگر از تحلیلگران معتقدند که ادامۀ بیکاری و خطر رکود می تواند موضوع موفقیت رییس جمهوری آمریکا را در قیاس با مشکلات اقتصادی به حاشیه براند.
در هر حال کاخ سفید آمریکا معتقد است که سقوط رژیم معمر قذافی جان تازه ای به "بهار عرب" خواهد داد و ای بسا سرنوشتی مشابه در انتظار رژیم بشار اسد در سوریه باشد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید