لیبی

سقوط رژیم معمر قذافی سخن چند روزآینده است

©Reuters
متن توسط : شاهرخ بهزادی
۱۰ دقیقه

در حالی که تمامی نواحی شرقی لیبی بدست نیروهای مخالف معمر قذافی افتاده است، حلقه محاصره برای سرنگونی رژیم حاکم بر این کشور همواره تنگ تر میشود.حسن هاشمیان پژوهشگر مسائل جهان عرب اعتقاد دارد که  کار معمر قذافی ورژیم اش تمام شده و سقوط  وی، سخن چند روز آینده است.

تبلیغ بازرگانی

درحالی که تمامی نواحی شرقی لیبی بدست نیروهای مخالف معمر قذافی افتاده است، حلقه محاصره برای سرنگونی رژیم حاکم بر این کشور همواره تنگ تر میشود.
پس ازپیوستن واحد های نظامی ارتش لیبی به صفوف مخالفان حکومت در شرق این کشور، ارتش ملی-مردمی لیبی بتدریج شکل گرفته و با پرچم دوران استقلال این کشور برای آزادی طرابلس پایتخت این کشور روانه شده است.
معمر قذافی به همراه نزدیکان و طرفدارانش در قلعه باب العزیزیه در مرکز طرابلس پناه گرفته است. با وجودیکه قسمت های بسیاری از پایتخت لیبی و حومه آن به دست مخالفان افتاده است، وی، هنور دراین قلعه مقاومت میکند.
در دوازدهمین روز قیام مردمی در لیبی، فشار های بین المللی بر رژیم معمر قذافی هر لحظه افزایش مییابد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دستور توقیف دارائیهای معمر قذافی و خانواده اش را در آمریکا صادر نموده است. رئیس جمهوری آمریکا طی سخنانی اظهار داشته است که رژیم حاکم بر لیبی موازین بین المللی و همچنین نرم های ابتدائی حاکم بر روابط اخلاقی را زیر پا گذاشته و در برابر جامعه جهانی مسئول بوده و باید حساب پس بدهد.
از سوی دیگر، شورای امنیت سازمان ملل متحد عصر امروز در نیویورک برای مشاوره درجهت اتخاذ تصمیمات مهم برای مجازات رژیم معمر قذافی تشکیل جلسه خواهد داد.همچنین طرح یک قطعنامه که رژیم حاکم بر لیبی را بعنوان جنایت علیه بشریت محکوم میکند، در دستور کار اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است.

در باره رویداد های لیبی، گسترش جنبش مخالفان علیه رژیم حاکم براین کشور، افزایش فشار های بین المللی و بالاخره سرنوشت معمر قذافی و پایان رژیم وابسته به وی گفتگوئی انجام داده ایم با حسن هاشمیان استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل جهان عرب.

گفتگو با حسن هاشمیان

حسن هاشمیان اظهار میدارد که کنترل اکثریت مناطق لیبی از دست معمر قذافی خارج شده است.وی میگوید، همچنین کنترل اکثریت مناطق طرابلس پایتخت این کشور از دست وی خارج شده است. قذافی به همراه خانواده و طرفدارانش دردژ باب العزیزیه که دژ بسیار بزرگ و مستحکمی در مرکز طرابلس است، مستقر شده و قصد مقاومت دارد.
حسن هاشمیان اعتقاد دارد که درصورت تمرکز تمامی نیروهای مخالف وی در طرابلس، این شهر میتواند بدون خونریزی تسلیم شود.وی میگوید که تسخیر دژ باب العزیزیه با توجه به استحکامی که این دژ دارد، نیاز به مداخله نیروی هوائی دارد.
حسن هاشمیان اعتقاد دارد که بهر صورت، کار معمر قذافی ورژیم اش تمام شده و سقوط رژیم وی، سخن چند روز آینده است. وی میگوید که معمر قذافی نه تنها هیچگونه مشروعیتی در داخل لیبی ندارد، بلکه جامعه جهانی نیزعلیه وی بسیج شده است...
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید