ایران

سقوط ریال و شرایط اسفناک اقتصادی در ایران

میهمان برنامه، محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی و مسئول مرکز پژوهشی جرج بوش در واشنگتن: با توجه به آنکه در بازارهای معتبرارز، دلار آمریکائی  با هیچگونه نوسان ناگهانی و شدیدی مواجه نیست، لذا افزایش بهای آن در ایران را باید ناشی از سقوط ریال دانست، نه افزایش ارزش دلار

تبلیغ بازرگانی

محسن سازگارا: شاعر میگوید: "باش تا صبح دولتت بدمد، تازه این از نتایج سحر است"! تحریمهای بین المللی علیه ایران و بخصوص تحریمهای نفتی، تأثیر کامل خود را هنوز نشان نداده، این تازه اول کار است. آقایون فعلأ هنوز از درآمد نفتی بر خوردار هستند، اما وای به روزی که تأثیر تحریمهای نفتی آغاز، و درآمد این آقایون قطع شود.

آنچه را که در اقتصاد ایران مشاهده میفرمائید چیزی نیست جز نتیجه سوء تدبیرها و فسادهای دولت آقای احمدی نژاد و شخص آقای خامنه ای. عامل مهم دیگری که به این شرایط اسفناک دامن زده، حجم سرسام آور میزان نقدینگی در کشور است.

هنگامی که در پایان حکومت آقای خاتمی ریاست قوه اجرائیه را به محمود احمدی نژاد تحویل دادند، میزان نقدینگی در ایران هشتاد و چهار هزار میلیارد تومان بود. محمود احمدی نژاد حجم نقدینگی را اکنون به سیصد و سی هزار میلیارد تومان رسانده است، که یک اقدام غلط و شدیدأ تورم زاست.... 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید