دسترسی به محتوای اصلی
لیبی

سقوط قذافی آیا محرز است یا محتمل؟

REUTERS/Ahmed Jadallah
۱۰ دقیقه

  بر خلاف نیروهای بعثی عراق در جنگ اول خلیج فارس، که یکپارچه به صدام حسین وفادار بوده اند، در لیبی تنها نیروهای مسلح وفادار به سرهنگ قذافی کمیته های انقلابیٍ هستند که تحت فرماندهی پسر او عمل میکنند. بقیه نظامیان ارتش لیبی یا پراکنده شده اند و یا به جنبش مردم پیوسته اند.

تبلیغ بازرگانی

میهمان برنامه، دکتر منصور فرهنگ، تحلیلگر امورخاورمیانه و استاد علوم سیاسی در نیویورک: در کوتاه مدت سه سناریوی احتمالی برای لیبی پیش بینی میشود. احتمال نخست، شکست قذافی و سقوط و خروج او از صحنه است. سناریوی دوم، به درازا کشیده شدن درگیریها و تبدیل شدن آن به یک جنگ داخلی فرسایشی است. و بالاخره سومین سناریوی احتمالی، استقرار هرج و مرج و خشونت فراگیر و تبدیل شدن این کشور به چیزی شبیه به سومالی است.

آمریکا و دولتهای اتحادیه اروپا در برابر این دو راهی قرار گرفته اند که آیا به اقدام نظامی دست بزنند و به قیام کنندگان لیبیائی یاری برسانند، یا آنکه کمکهای خویش را به خدمات انسانی و بشر دوستانه محدود نموده، و بگذارند که جامعه لیبی روند تحول خود در راستای دستیابی به آزادی و دموکراسی را بطور طبیعی طی نماید.

آنچه مسلم است تجربه تلخ جنگهای عراق و افغانستان عامل بازدارنده ای برای آمریکائیها بشمار میرود...

گفتگو با منصور فرهنگ

 

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.