ایران/ تاریخ معاصر

سمینار سه روزه پیرامون اندیشه ها و ماترک فرهنگی احمد کسروی در پاریس

روزهای شنبه ویک شنبه، هفته ی پایانی ماه مه، درپاریس سمیناری برگزارشد که درآن شماری ازصاحبنظران تاریخ ایران به تشریح تاثیرات افکار و اندیشه های یکی از برجسته ترین پیشگامان روشنفکری و روشنگری تاریخ معاصر ایران، احمد کسروی پرداختند. 

تبلیغ بازرگانی

ماه های اخیرمصادف است با شصت و ششمین سال قتل این روشنفکر برجسته ایران که در بیستم اسفند سال 1324 خورشیدی در کاخ دادگستری تهران به همراه یکی از همراهانش به نام محمد تقی حداد پوربه قتل رسید.
تا کنون مقالات و کتاب های بسیاری درمورد علل وعوامل قتل این چهره تاریخنگاری ایران انتشاریافته است.

علیرضا مناف زاده، محمد امینی و ناصرپاکدامن درسال های اخیرکتاب ها و مقالات متعدد تحقیقی درمورد جنبه های گوناگون اندیشه و خدمات کسروی به فرهنگ و تاریخ ایران انتشارداده اند.
درسمیناردوروزه پاریس نیزآقایان بهزاد کشاورمحقق تاریخ ایران، علیرضا مناف زاده تحلیگر تاریخ و ازمحقیق آثارکسروی، ناصرپاکدامن نویسنده و محمد امینی پژوهشگرتاریخ به سخنرانی درباره احمد کسروی و دوران وی پرداختند.
دریک گفت و گوی تلفنی با علیرضا مناف زاه تحلیگر تاریخ و از کارشناسات عمده ی آثاراحمد کسروی درآغاز ازوی درباره جمع بندی این سمیناردو روزه پرسیدم. علیرضا مناف زاده درپاریس. گوش کنید
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید