لبنان/ فرانسه

سنای فرانسه صدها هزار یورو به پناهندگان در لبنان کمک کرد

Gérard Larcher   رئیس سنای فرانسه
Gérard Larcher رئیس سنای فرانسه MAXPPP

"ژرار لارشه"* رئیس سنای فرانسه، چند روز پس از بازگشت از بیروت، از کمکی مالی ویژه سنای فرانسه به پناهندگان ساکن لبنان و نیز خانواده‌های لبنانی که پذیرای این پناهندگان هستند خبر داد.

تبلیغ بازرگانی

257 هزار یورو از این کمک مالی به سازمان "اردر دومالت" (Ordre de Malte) پرداخت شده تا خدمات بهداشتی و اجتماعی خود را در لبنان افزایش دهد.

همچنین 300 هزار یورو از این کمک به "آژانس امداد برای همکاری فنی و توسعه" (ACTED) داده شده تا دسترسی به آب آشامیدنی برای پناهنگان را تسهیل و در جهت برآوردن نیازهای غذایی و مسکن پناهندگان در استان "عکار" در شمال لبنان، "بیروت" و "جبل لبنان" اقدام کند.

واریز این کمک‌ها در حالی است که سنای فرانسه پیشتر 250 هزار یورو برای کمک به پناهندگان سوری و عراقی در کردستان عراق کمک کرده است.

آقای لارشه هفته گذشته در سفری به لبنان از اردوگاه پناهندگان "برالياس" واقع در استان "بقاع" در نزدیکی مرز سوریه بازدید کرد.

لبنان اکنون میزبان یک میلیون و پانصد هزار پناهنده است که این رقم، یک سوم جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهد.

Gérard Larcher *

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید