آمریکا

سندرز، کلینتون را در سه انتخابات مقدماتی شکست داد

برنی سندرز و هیلاری کلینتون نامزدهای انتخابات مقدماتی حزب دموکرات آمریکا
برنی سندرز و هیلاری کلینتون نامزدهای انتخابات مقدماتی حزب دموکرات آمریکا REUTERS/Jim Young

سناتور آمریکایی، برنی سندرز، رقیب خود هیلاری کلینتون را در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در ایالات آلاسکا، واشنگتن و هاوایی شکست داد. در ایالت واشنگتن برنی ساندرز توانست با کسب ۷۶ درصد آرا بر رقیب خود هیلاری کلینتون پیشی بگیرد که در این انتخابات تنها موفق به کسب ۲۴ درصد آرا شد. در ایالت آلاسکا نیز برنی سندرز ۷۹ درصد آرای نمایندگان حزب را به دست آورد و در ایالت هاوایی آرای برنی سندرز ۴۰ درصد بیش از هیلاری کلینتون بوده است.

تبلیغ بازرگانی

با این حال، پیروزی سندرز در مقابل کلینتون در ایالت واشنگتن چشمگیرتر بود، زیرا، این ایالت به تنهایی دارای ۱۰۱ کرسی نمایندگی برای تعیین نامزد انتخابات ریاست جمهوری حزب دموکرات است، در حالی که شمار نمایندگی های این حزب در ایالات آلاسکا و جزایر هاوایی به ترتیب معادل ۱۶ و ۲۵ کرسی است.
برنی سندرز با اشاره به پیروزی هایش در این سه ایالت گفته است که او به طرز محسوسی فاصلۀ خود را با آرای هیلاری کلینتون کم کرده و اکنون مسیر روشنی را به سوی پیروزی نهایی پیش روی خود می بیند.
تاکنون بیش از نیمی از نمایندگان حزب دموکرات طی سی انتخابات مقدماتی آرای خود را به صندوق ها ریخته اند و در این انتخابات هیلاری کلینتون با کسب ۵۷ درصد آرا پیشتاز انتخابات درون حزبی بوده است. البته، به این رقم باید پشتیبانی اعلام شدۀ قریب ۵۰۰ "نمایندۀ بزرگ" حزب دموکرات را از هیلاری کلینتون اضافه کرد. یعنی : مسئولان و منتخبانی که چهار ماه دیگر در کنوانسیون حزب دموکرات برای تعیین نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری رأی خواهند داد.
در حال حاضر هیلاری کلینتون از پشتیبانی ۱۶۹۰ نمایندۀ حزبی برخوردار است، در حالی که برنی سندرز پشتیبانی ۹۴۶ نمایندگی حزب را به دست آورده است. برای تبدیل شدن به نامزد نهایی حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نامزد موفق باید پشتیبانی ۲۳۸۲ نماینده را در کنوانسیون حزب در تابستان آینده در فیلادلفیا به دست آورد. در واقع، برنی سندرز برای پیروزی در مقابل هیلاری کلینتون باید بتواند در باقی ماندۀ انتخابات مقدماتی حزب دموکرات بر رقیب خود آنهم با کسب اکثریت بزرگ پیروز شود. تاکنون سندرز حدود ۸۰ درصد آرای نمایندگی حزب را در ایالات کوچک به دست آورده است. اما، بخت او برای پیروزی در انتخابات مقدماتی ایالات بزرگ نیویورک، پنسیلوانیا و مریلند که در ماه آوریل برگزار خواهد شد، بسیار اندک است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید