دسترسی به محتوای اصلی
فرانسه/ داخلی

سندیکاهای فرانسه با دولت برسر برگزاری تظاهرات ۲۳ ژوئن به توافق رسیدند

Les membres du syndicat français CGT,
Les membres du syndicat français CGT, BORIS HORVAT / AFP
متن توسط : رحمت قاسم بیگلو
2 دقیقه

به دنبال ۲۴ ساعت مذاکرات فشرده میان نمایندگان سندیکا‌ها ووزارت کشور، درساعات بعد ازظهرامروز اعلام شد که علی رغم ممنوعیت انجام تظاهرات ازسوی استانداری، دو طرف، درمورد محترم شمردن خواست سندیکا‌ها به توافق رسیده اند.

تبلیغ بازرگانی

براساس این توافق هفت گروه سندیکایی پس از دیدار و گفت‌و‌گو با، برنارد کازنف، وزیرکشوراعلام داشتند که براساس فراخوان داده شده تظاهرات روز پنجشنبه، ۲۳ ماه ژوئن، انجام خواهد شد.
به گزازش خبرگزاری فرانسه جوانان غیرسندیکایی نیزدرتظاهرات فردا حضوری گسترده خواهند داشت.

وزارت کشورروز گذشته پیشنهادی را درمورد مسیرتظاهرات، تحت تمهیدات امنیتی مامورین دولت، به سندیکا‌ها پیشنهاد کرده بود که شامل آغازتظاهرات و گرد هم آیی درمیدان «باستیل» درساعت پیش بینی شده و آغازراه پیمایی در طول یک کیلومترو ۶۰۰ مترمی شد که ظاهراً این پیشنهاد ازسوی سندیکا‌ها دردیدارامروز با وزیرکشورپذیرفته شده است.

صبح امروز، چهارشنبه ۲۲ ماه ژوئن، به دنبال اعلام ممنوعیت تظاهرات اعتراضی سندیکا‌ها ازسوی استانداری پاریس، کنفدراسیون عمومی کار (ث ژت) و شش سندیکای دیگراعلام داشته بودند که فردا، پنجشنبه ۲۳ ژوئن، دربرسرقرارخود درمکان‌های تعیین شده حاضرخواهند شد و دست به تظاهرات خواهند زد.
فرانسوا هولاند، رئیس جمهوری فرانسه، درمقابل انتقاد‌های گسترده ازتصمیم استانداری پاریس، حاضر به ظهارنظرعلنی نشده است، اما نزدیکان رئیس جمهوری گفته‌اند که وی اقدام استانداری را مشروع و موردی قانونی می‌داند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه فرانسوا هولان گفته است: ازنظرحقوقی باید میان الزامات قانون و حقوق آزادی‌های سیاسی یکی را لحاظ کرد و این وظیفه برعهده استانداری گذاشته شده است.

با این حال بدیهی است که اقدامات استانداری نیززیرنظرقاضی دیوان عالی اداری صورت می‌گیرد.
رئیس جمهوری گفته است: «اقدام استانداری تنها یک تصمیم عملی برای حفظ نظم بوده است، ونه یک تصمیم خود سرانه و اختیاری».
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.