ایران/ عربستان

سه ایرانی به اتهام تروریسم درعربستان محاکمه خواهند شد

تبلیغ بازرگانی

درریاض اعلام شد که چهار شهروند ایرانی به اتهام جاسوسی توسط مامورین عربستان دستگیر شده اند.
خبرگزاری به نقل از روزنامه سعودی "عرب نیوز" گزارش داده که سه تن از ایرانیان دستگیر شده به اتهام "تروریسم" محاکمه خواهندشد.
به نوشته "سعودی گازتا" روزنامه دیگر چاپ عربستان این چهارشهروند ایرانی درسال های دوهزارو سیزده و دوهزاروچهارده دستگیرشده اند.
خبرگزاری فرانسه می نویسد یک ایرانی دیگر نیز درعربستان به اتهام استخدام برای جنگیدن درکشورهای همسایه به سیزده سال زندان محکوم گردیده که هم اکنون درحال گذراندن دوران محکومیت خود است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید