بررسی روزنامه‌های امروز فرانسه

سه سال پس از سقوط دیکتاتور، تونس راه دموکراسی را انتخاب کرد

@fotolia

فیگارو، از قول یکی از نمایندگان اپوزیسیون در پارلمان نقل می‌کند که سند نقشه راه که سرانجام مورد توافق هردو طرف قرار گرفت تنها راه ممکن و صلح‌آمیز برای خروج از بحران سیاسی کشور است.

تبلیغ بازرگانی

فیگارو، امروز گزارشی دارد درباره تحولات اخیر تونس که به استعفای نخست وزیر این کشور منجر شد و این روزها قرار است با توافق مشترک حزب حاکم و اپوزیسیون این کشور، نخست وزیر جدید و یک کابینه متشکل از تکنوکرات ها تشکیل شود.
به موازات این کار بحث در مورد مواد قانون اساسی جدید تونس نیز ادامه خواهد یافت و اینگونه که منابع اپوزیسیون خبر می‌دهند اینک پیش‌نویس جدیدی مورد بحث قرار گرفته است که بکلی با روایت قدیمی متفاوت است و حال و هوائی دموکراتیک دارد.

تی بو کاوالاس- گزارشگر فیگارو در تونس، از قول خانم آمنه گلالی- حقوقدان و مدیر سازمان دیده بان حقوق بشر تونس، نقل می کند که پیش نویس قبلی قانون اساسی بندهائی داشت که به صراحت برای اسلام نقش پراهمیتی، هم در دولت و هم در نظام حقوقی کشور قائل بود؛ اما امروزه پیش نویسی مورد بحث قرار گرفته است که تضمین‌های کاملی برای حقوق و آزادی‌های بنیادی فراهم می‌کند.
البته این متن جدید پس از پایان گرفتن باید با یک اکثریت دو سوم از اعضای مجلس تصویب شود. اگر چنین حمایت بالائی وجود نداشته باشد، متن پیشنهادی به رفراندوم گذاشته خواهد شد.

استعفای نخست وزیر دولت تونس نیز که متعلق به حزب حاکم "النهضة" است، ثمره هفته‌ها بحث میان دولتی‌های اسلامگرا و نیروهای اپوزیسیون بود و هردو طرف، برای رسیدن به این مقصود تمام نیروهایشان را بسیج کردند.

فیگارو، از قول یکی از نمایندگان اپوزیسیون در پارلمان نقل می کند که سند نقشه راه که سرانجام مورد توافق هر دو طرف قرار گرفت تنها راه ممکن و صلح آمیز برای خروج از بحران سیاسی کشور است.
بروایت فیگارو، از دیگر دستاوردهای پراهمیت این توافق‌ها، یکی هم ایجاد نهاد عالی و مستقل انتخابات است که 9 عضو خواهد داشت.

فیگارو با نقل چند ماده پر اهمیت از پیش نویس قانون اساسی که تا کنون مورد موافقت قرار گرفته است، یاد آوری می کند که همین پنج شنبه گذشته وقتی درباره حقوق زنان گفتگو آغاز شد و ماده مورد بحث نکات مهمی برای تقویت حقوق زنان را در خود جای داد، گروهی از نمایندگان و نیز زنان ناظر بر جلسه، اشک شوق ریختند و دسته‌جمعی سرود ملی تونس را خواندند.

بعقیده گزارشگر فیگارو، در این مجلسی که اکثریت آن در اختیار اسلامگرایان است، بنظر می‌رسد که قانون اساسی می‌کوشد تعادلی میان هویت عرب- مسلمان مردم تونس و نیز آمال‌های مردم این کشور برای دموکراسی برقرار سازد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید