افغانستان/طالبان

سوءقصد انتحاری طالبان در کابل سه غیرنظامی را مجروح کرد

تبلیغ بازرگانی

طالبان با انجام یک سوءقصد انتحاری علیه یک کاروان از خودروهای نیروهای ناتو در مرکز کابل سه غیرنظامی از جمله یک نوزاد را زخمی کردند. با این حال، در اثر شدت انفجار یک خودروی زرهی ناتو به حاشیۀ جاده پرتاب شد. به گفتۀ پلیس کابل، یک زن و یک نوزاد از جمله زخمی شدگان سوءقصد انتحاری امروز طالبان بوده اند. با این حال، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان مدعی شده است که در این سوءقصد انتحاری یک "تویوتای" مملو از مواد انفجاری به کار گرفته شده است. سخنگوی طالبان همچنین گفته است که در این سوءقصد دو خودروی زرهی ناتو نابود و دوازده خارجی کشته شدند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید