عملیات تروریستی سیزدهم نوامبر پاریس بازسازی شد

تبلیغ بازرگانی

اعضای کمیسیون تحقیق مجلس ملی فرانسه امروز در بازسازی صحنۀ حملۀ تروریستی که در سیزدهم نوامبر گذشته در سالن کنسرت "بتکلان" در پاریس روی داد شرکت جستند. هدف از این اقدام تلاش برای پاسخگویی به این پرسش بود که آیا "تأخیر" دو ساعت و نیمۀ پلیس در حمله به عاملان عملیات تررویستی "بتکلان" موجه بوده است یا نه. یک گروه از اسلامگرایان مسلح در سیزدهم نوامبر گذشته در حمله به سالن کنسرت بتکلان دست کم ۹۰ نفر را به قتل رساند. روی هم ۱۳۰ نفر در عملیات تروریستی سیزدهم نوامبر در پاریس و حومۀ آن به دست اسلامگرایان کشته شدند.
نمایندگان مجلس ملی فرانسه پس از حضور در صحنه های بازسازی شدۀ این عملیات به این نتیجه رسیدند که کوتاهی و غفلتی از سوی پلیس پاریس در شب سیزدهم نوامبر ۲۰۱۵ صورت نگرفته است. "آلن مرسو" عضو کمیسیون تحقیق مجلس ملی فرانسه در پایان این بررسی گفت که نه تنها کوتاهی از سوی پلیس فرانسه در سیزدهم نوامبر گذشته صورت نگرفته، بلکه بالعکس عملیات پلیس برای مهار مهاجمان با وجود همۀ مشکلات و پیچیدگی ها موفقیت آمیز نیز بوده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید