عمومی

سوءقصد های بروکسل و اشباع شدن سرویس های اطلاعاتی از خبر های توطئه های در راه

روزنامه های امروز چاپ پاریس همگی صفحه نخست و شمار بالائی از صفحات درونی خود را به سوءقصد های تروریستی دیروز در فرودگاه و متروی بروکسل اختصاص داده اند که شماری کشته و زخمی به بار آورد.

تبلیغ بازرگانی

روزنامه لیبراسیون که 13 صفحه را به این سوء قصد ها اختصاص داده، در مطلبی به این اشاره دارد که در فرانسه، سرویس های ضد تروریسم با رسیدن شمار بالای خبر از خطر های در راه اشباع شده اند.
یک منبع پلیسی می گوید هفته ای نیست که خبر و یا خبرهائی در پیوند با یک توطئه در حال آماده شدن به دستمان نرسد. شمار این خبرها آنچنان بالاست که وقتی شب به بستر می رویم به خودمان می گوئیم "آخیش، امروز نبود" !!

روزنامه فیگارو به ترتیب برای مقاله های خود از تیترهایی چون : گروه دولت اسلامی پایتخت اتحادیه اروپا را هدف گرفت، کشورهای اروپائی در برابر یورش تروریسم با بی نظمی حرکت می کنند، یا این که از 15 سال پیش، محله "مولن بک"، ریشه های جهاد در اروپاو در جهان را آبیاری می کند، استفاده کرده، در جدولی از شمار جوخه های جهادیون اروپا ئی ارائه می دارد.
در این جدول می بینیم که فرانسه با 1700 جهادی، که کشورشان را برای رفتن به سوریه و عراق ترک کرده اند، در صدرکشورهای دیگر قرار می گیرد. پس از آن آلمان و انگلستان با 760 نفر، در رده دوم قرار می گیرند. بلژیک با 470 نفر در رده سوم جای می گیرد که به نسبت جمعیت این کشور (11.200 میلیون)، بزرگترین شمار جهادی را داراست.
در این جدول همچنین به شمار کسانی که پس از یک اقامت در عراق و سوریه به کشورشان بازگشته اند اشاره می شود. که در این جدول به ترتیب انگلستان با 300 نفر ، آلمان با 270 نفر وفرانسه با 250 نفر در صدر قرار می گیرند. باز هم بلژیک با 118 بازگشتی، جای بالائی را به خود اختصاص می دهد.

روزنامه مسیحی "لاکروآ" هم به این اشاره دارد که بلژیک به نسبت جمعیتش بزرگترین شمار جهادی را در عراق و سوریه دارد. این روزنامه می نویسد: این پدیده به دلیل انزوای جمعیت مسلمان در بلژیک و همچنین نفوذ بسیارعربستان سعودی بر اسلام این کشور به وجود آمده است.

"لاکروا" ، از قول یک اسلام شناس بلژیکی، "میکائل پریوو"، می نویسد که نفوذ عربستان زمانی بیشتر شد که "بودوئن"، پادشاه بلژیگ، روابط کشورش را با ریاض به دلایل اقتصادی و از جمله دادن یک وام 99 ساله به مسجد بزرگ بروکسل در سال 1967، گسترش داد. در آن زمان شمار زیادی مسلمان و به ویژه اهل مراکش، به این کشور مهاجرت کردند. روحانیون محلی نمی توانستند در برابر این شمار خود را چندان سازمان دهند. مسجد بزرگ این خلاء را پر کرد وتبدیل به مرجع شد. سپس به چاپ قرآن در زبانهای گوناگون، متونی پیرامون حقوق زنان، مقرارات نماز و نیایش و همچنین ترویج اسلام وهابی پرداخت. اسلامی که دید دیگری از دنیا ارائه می کند و ارزش های خود را از ارزش های غیر مسلمانان جدا می سازد. پخش این تفکر به دلیل وجود همبستگی تنگاتنگ میان اعضای جامعه مسلمان اسان انجام گرفت. از این رو دیگر مسجد تنها مکان برای تند رو شدن به شمار نمی آمد چرا که کافی بود همه در درون خانواده ویا با همسایگان خود از این تفکر سخن بگویند و از آن برای خود هویتی بسازند.
بنابراین، در پی سوء قصد های پاریس، انتقاد از تأثیر عربستان سعودی بر اسلام در بلژیک بالا گرفت. اکنون با سوءقصد های بروکسل، این انتقاد ها وزنه بیشتری پیدا می کنند.

روزنامه هومانیته نیز از همین زاویه به سوء قصد های بلژیک پرداخته به زمانی اشاره دارد که تاج و تخت بلژیک به عربستان سعودی گوشه چشم فریبنده ای می انداخت.

"هومانیته"، افزون بر ایجاد مرکز اسلامی و فرهنگی بلژیک و سپس مقر اروپائی اتحادیه جهانی اسلام در سال 1962 در ازای قرار دادهای نفتی، به این اشاره دارد که شهردارسوسیالیست "مولن بک-سن ژان" در سالهای بین 1992 و 2012، ، به دلیل پذیرفتن امام جمعه های وهابی، که از عربستان سعودی دستمزد می گرفتند، در پنج مسجد این محله، به تازگی به سهل انگاری متهم شده است. "شارل میشل"، نخست وزیر بلژیک نیز، به دنبال بحث سیاسی شدیدی که این روزها در گرفته، شهردار یاد شده را مسئول تند رو شدن شماری از مسلمانان "مولنبک" دانست.

لوموند از ورای مقاله های گوناگون به سوء قصد ها پرداخته در مطلبی زیر عنوان " برای پیروزی بر داعش می بایست به جای پرداختن به تبلیغات این گروه، چگونگی عملکرد آن را ارزیابی کرد، می نویسد : هیچ روشنفکری نمی تواند ادعا کند پاسخی برای مسئله ای این چنین پیچیده دارد. همه رشته های علمی هم باید دست به دست داده پاسخی برای مبارزه با جهادیون بیابند.
در عین حال می بایستی در محل تلاش به درک گسترش جهاد گرائی نمود چرا که درسوریه است که داعش مرکز خود را به وجود آورده و کماکان صدها داوطلب را از سراسر جهان بدان جا می کشاند.
از این روست که تنها یورش زمینی به رقعه همراه با کمک هوائی بود که توانست از سرعت چرخ پیروزمند هواداران البغدادی بکاهد.
نویسنده مقاله می گوید : در اینجا هم بایست به رودرروئی با ماشین تبلیغاتی بسیار توانای داعش پرداخت. او سه نکته را برای بحث و یافتن راه حل پیشنهاد می کند : نخست می بایست از به کار بردن واژه تند رو شدن پرهیز کرد و به جای آن واژه گرویدن را به کار برد ؛ از جنبه خیره کننده تبلیغات داعش فراتر رفت و کارهای آنها را تجزیه و تحلیل نمود، و سرانجام فضای بزرگتری برای کسانی باز کرد که شاهد عملیات داعش بوده از دست این گروه گریخته اند.

در پایان باید به خبر سفر اوباما به کوبا اشاره کنم که در همه این روزنامه بدین ترتیب مطرح شد که "اوباما دست به سوی کوبائی ها دراز کرد اما مچ کاسترو را پیچاند."..
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید