روزنامه های امروز فرانسه

سوء قصد برلین، کشته شدن عامل آن و جوانب مختلف این خبر

سوء قصد برلین
سوء قصد برلین REUTERS/Hannibal Hanschke

انیس عامری در میلان کشته شد. خبر را سایت اینترنتی روزنامۀ عصر پاریس، لوموند داده است. در روزنامه های چاپی، در حالیکه هنوز خبر دستگیری عامل سوء قصد برلین به آنان نرسیده بود، هم صحبت از آلمان است. لوموند از سفر طولانی یک تروریست نوشته است، فیگارو از اینکه مرکل از هر سو مورد انتقاد است و لیبراسیون هم پرسیده است که آیا میتوانستیم از این حمله جلوگیری کنیم؟

تبلیغ بازرگانی

زیر عنوان «سفر طولانی یک تروریست از قیروان تا برلین»، در لوموند میخوانیم که انیس عامری، مظنون حمله تروریستی برلین، از ماه مارس به این سو تحت نظارت بود. زمانیکه پلیس منطقۀ «رنانی، در شمال وستفالی» آلمان که خیال میکرد که او یک دزدی کلان را برنامه ریزی میکند، به مسئولین دادگستری خبر داد، آنان دریافتند که او با پول های این دزدی، میخواهد اسلحۀ اتوماتیک بخرد. در ماه سپتامبر پلیس به نظارت او پایان میدهد  ولی اسم انیس عامری در لیست ۵۵۰ شخص بسیار خطرناک آلمان درج شده است.

در فیگارو، صحبت از آنگلا مرکل است که متعاقب این سوء قصد، از هر طرف مورد انتقاد قرار گرفته است. این بار تنها سیاست های او در مسئلۀ مهاجرت مورد انتقاد نیستند. شکست سرویس های جاسوسی و تحقیقگران پلیس آلمان در جلوگیری از وقوع این سوء قصد هم به عنوان انتقاد از حکومت مرکل ذکر میشوند. در ادامه صحبت از آلزاس و موزل، دو ولایت فرانسه که در نزدیکی آلمان قرار دارند هم است، که متعاقب این حمله، تدابیر خاصی در این استان ها گرفته شده است.

به نوشته فیگارو، موضوع دیگری که در رابطه با هویت این تروریست باید در نظر داشت، کشور تونس است، که از آن به نام یک کشور تروریست زا، یاد شده است. تونس، به گفتۀ فیگارو، اولین کشور صادر کنندۀ جهادیست در جهان است. بیشتر از پنج هزار تن از اهالی این کشور، برای جهاد به عراق، سوریه و یا هم لیبی رفته اند.

لیبراسیون سوال کرده است که آیا میتوانستیم از این حادثه جلوگیری کنیم؟ روزنامه می نویسد این تروریست، که متهم اصلی این ماجرا است، با وجود نظارتی که در سراسر اروپا جریان دارد، توانسته است به سادگی مسافرت کند، و این مسئله در آلمان ایجاد مشاجره کرده است. در ادامه  لیبراسیون می نویسد که این مهاجر تونسی بدون اسناد هویت، که نمیتوانست اخراج شود توانسته است از همۀ گروه های تور پلیس و دادگستری آلمان رد شود. 

لیبراسیون از زبان «فرانزیسکا برانتنر» نماینده در پارلمان آلمان، که از حزب سبزهای این کشور است، آورده است که ما نمیتوانیم همه مشکلات را روی دوش آنگلا مرکل بگذاریم. در اشکالاتی که در این ماجرا پیش آمد، مقصر حکومت فدرال نیست. ما نمیتوانیم بگوییم که سرویس های اطلاعاتی کاملا شکست خوردند. مانند آنچه در فرانسه گذشت، متهم شناخته شده بود، رد یابی شده بود، ولی هنوز دلایل و مدارک کافی برای دستگیر کردن او به دست نیامده بود. درست است که او باید اخراج میشد ولی اخراج شدن او وظیفۀ حکومت مرکزی آلمان نبود، بلکه وظیفۀ دو حکومت محلی بود، حکومت های محلی که انیس عامری در آنها زندگی کرده بود.

در ادامه صحبت از اروپا است. این بار یکی از نمایندگان پارلمان آلمان که مربوط به جناح راست است، میگوید که «بدون همکاران اتحادیۀ اروپا، ما هیچ کاری نمیتوانیم بکنیم». 

* * *

فیگارو از مشکلی که برای مانوئل والس در شهر استراسبورگ پیش آمد نوشته است. زیر عنوان «در ستراسبورگ، سفر جنجالی والس» در این روزنامه میخوانیم که کاندیدای انتخابات مقدماتی جناح چپ، یعنی نخست وزیر سابق فرانسه، چندین مرتبه در این شهر مورد انتقاد قرار گرفت. موضع گیری او در بارۀ ۴۹.۳ برای مردم قابل قبول نیست. قابل یاد آوری است که ۴۹.۳، جزء سوم مادۀ ۴۹ قانون اساسی فرانسه را میگویند که بر اساس آن در بعضی موارد حکومت میتواند پارلمان را مجبور بسازد که بدون بحث، به یک طرح رای بدهد. مانوئل والس در طی مدت نخست وزیریش، بار ها از این ماده استفاده کرد و هر مرتبه، بسیاری از نمایندگان جناح چپ با این عمل او ابراز مخالفت کرده بودند. این بار در شهر استراسبورگ، شخصی در اعتراض به این عملکرد او، به صورت او آرد پاشید. این یکی از رسم و رواج های فرانسه است، که گاهی، برای بیان یک مخالفت سیاسی، آرد و یا هم  کیک، به سوی شخص سیاسی پرتاب میکنند.

* * *

بدهی فرانسه کاهش یافته است. این خبر را لوموند داده است و اضافه میکند که فضل سوم امسال، این بدهی، ۰.۹ در صد کمتر شده است ولی در مقیاس ثروت ملی، بدهی این کشور هنوز هم چیزی حدود ۹۷.۶ در صد است. در حالیکه یک سال پیش هیچ کسی نمیتوانست پیش بینی کند که بدهی کاهش خواهد یافت، این خبر، که در مسایل انتخاباتی هم اهمیت زیادی داشته است، میتواند اوضاع سیاسی را تغییر بدهد. البته مسئلۀ مهم کاندید شدن فرانسوا هولاند است، که با وجودیکه خود او اعلان کرد که کاندید نیست، ولی هنوز هم بسیاری به احتمال کاندیداتوری او، برای جلوگیری از پدید آمدن تنش در داخل چناح چپ، توجه دارند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید