افغانستان / امنیت

سوء قصد در داخل وزارت دفاع افغانستان و تداوم بی اعتمادی به نیروهای امنیتی

Des soldats américains en Afghanistan.
Des soldats américains en Afghanistan. REUTERS/Ahmad Masood

صبح امروز، دوشنبه بیست و نهم حمل، سوء قصدی در داخل وزارت دفاع افغانستان صورت گرفت. که باعث کشته شدن دو تن سرباز، و زخمی شدن هفت تن دیگر شد.

تبلیغ بازرگانی

گزارش حسین سیرت، خبر نگار روزنامۀ هشت صبح

سه شخص تروریست، که در میان آنان یک تن با لباس نظامی وارد وزارت شده بود، هم درین حادثه کشته شدند. طالبان مسئولیت این سوء قصد را بعهده گرفته اند و در حالیکه به نظر می آمد که شاید این یک سوء قصد علیه وزیر دفاع فرانسه باشد، چونکه، ژرادرد لونگه وزیر دفاع فرانسه قرار بود در اوایل بعد از ظهر، همراه با وزیر دفاع افغانستان، یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک داشته باشند. ولی بر اساس گزارش آقای حسین سیرت، خبر نگار روزنامۀ هشت صبح، که برای پوشش این خبر به وزارت دفاع رفته بود، ظاهراً هدف این سوء قصد، وزیر دفاع افغانستان بوده است.

 

 برای بررسی این موضوع، گفتگویی انجام دادیم با عبدالهادی خالد، کارشناس مسایل نظامی. جنرال عبدالهادی خالد، که در گذشته معاون وزیر داخلۀ افغانستان بود، بعد از ابراز تاسف ازین حادثۀ المناک، میگوید که بدنۀ اردو و پولیس، در افغانستان،

گفتگو با عبدالهادی خالد، کارشناس مسایل نظامی

پیشرفت کرده است و تقویت شده است. ولی رهبری این دو نهاد، بسیار ضعیف استند و از نقطۀ نظر ستراتیژی هم در حالیکه ما با یک دشمن پنهان و نا مرئی روبرو استیم و در افغانستان یک جنگ استخباراتی در جریان است و باید دستگاه کشف وزارت دفاع تقویت شود، مسئولین و نیروهای خارجی، به یک نوع جنگ کلاسیک مشغول استند. نیروهای افغان در رابطه با نیروهای خارجی از استقلال عمل برخوردار نیستند و شکل یک قوۀ کمکی را بخود گرفته اند، مسئولین نظامی افغانستان خود را در عقب نیروهای خارجی پنهان کرده اند و به نازدانه های با امتیاز تبدیل شده اند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید