عراق

سوء قصد در عراق پنجاه کشته

تبلیغ بازرگانی

در جریان یک سوءقصد انتحاری، که سحرگاه امروز درشهر "تکریت" درشمال عراق صورت گرفت، حداقل پنجاه نفرکشته و بیش از یکصد و سی  نفرزخمی گردیدند.
تکریت زادگاه صدام حسین دیکتاتورعراق در یکصد و شصت کیلومتری شمال عراق قرار دارد. دراین حمله انتحاری یک مرکز استخدامی نیروی انتظامی عراق هدف قرار گرفته بود.
این خونین ترین حمله تروریستی درعراق طی سه هفته گذشته می باشد. در آخرین اقدام تروریستی که علیه یک کلیسای مسیحیان عراق صورت گرفت پنجاه وسه نفرازمسیحیان که در حال نیایش در کلیسا بودند جان خود را از دست دادند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید