سومالی / افریقا

سوء قصد در کاخ ریاست جمهوری سومالی

REUTERS/Feisal Omar

یک سوء قصد کماندویی در کاخ ریاست جمهوری سومالی در موگادیشیو، پایتخت این کشور صورت گرفت و باعث  کشته شدن تعدادی گردید، ولی به شخص رئیس جمهور این کشور آسیب نرسید.

تبلیغ بازرگانی

این سوء قصد را شورشیان اسلامی سومالی که به نام شباب یاد میشوند انجام دادند. طی این حمله شورشیان اول یک خود رو مملو از مواد منفجره را در مقابل در ورودی این ساختمان منفجر کردند و متعاقب آن، حدود ده تن مرد مسلح، موفق شدند وارد ساختمان شوند.

نیک کی مسئول سازمان ملل متحد در این کشور گفت که رئیس جمهور، حسن شیخ محمود، به او زنگ زده است و گفته است که او زخمی نشده است. و اضافه کرده است که این حمله باعث کشته شدن تعدادی گردیده است.

احمد معلم ادنان، یکی از مسئولین امنیتی اضافه میکند که نیروهای امنیتی در برابر تروریستان میجنگند.

بر اساس گفته های یک شاهد دیگر این حوادث، بعد از حمله به در ورودی کاخ، توسط یک خود رو، یک خود رو دومی که حامل مردان مسلح بود، به آنجا رسید ومردان مسلح به در ورودی حمله کرده موفق شدند وارد ساختمان شوند. او اضافه میکند که زد و خورد ها ساعت 11 تمام شد.

سخنگوی شباب، عزیز ابوموساب، با به عهده گرفتن مسئولیت این حمله، اضافه کرده است که جنبش آنان به کاخ ریاست جمهوری حمله کرده است، تا ساکنین این کاخ را به قتل برساند و هیچ جایی برای اعضای این حکومت نا مشروع امن نخواهد بود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید