ایران- انگلیس

سوئد حافظ منافع انگلیس و سلطان نشین عمان حافظ منافع تهران

DR

هفت ماه پس از بسته شدن سفارت انگلیس در تهران و تعطیل سفارت ایران در لندن، سلطان نشین عمان مأمور حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران در لندن و سوئد حافظ منافع انگلیس در تهران شده است. این توافق در دیدار اخیر وزیران امورخارجۀ ایران و انگلیس در کابل حاص شده است. 

تبلیغ بازرگانی

جمهوری اسلامی ایران و انگلیس کشورهای ثالثی را مأمور حفظ منافع خویش در پایتخت های یکدیگر کردند.
هفت ماه پس از بسته شدن سفارت انگلیس در تهران و تعطیل سفارت ایران در لندن، سلطان نشین عمان مأمور حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران در لندن و سوئد حافظ منافع انگلیس در تهران شده است.
رسانه های جمهوری اسلامی ایران به نقل از علی اکبر صالحی، وزیر امورخارجۀ جمهوری اسلامی ایران، این خبر را منتشر کرده و آن را حاصل دیدار اخیر علی اکبر صالحی و ویلیام هیگ، همتای انگلیسی او، در کابل دانسته اند.
این دیدار در حاشیۀ کنفرانس "قلب آسیا" که برای رسیدگی به آیندۀ افغانستان تشکیل شده بود صورت گرفت.
خبرگزاری فرانسه که این خبر را از تهران مخابره کرده است این نکته را نیز ناگفته نمی گذارد که وزارت امورخارجۀ انگلیس در لندن تا این لحظه در این مورد اظهار نظری نکرده است.
روابط دیپلماتیک انگلیس و جمهوری اسلامی ایران پس از حملۀ تندروهای طرفدار رژیم تهران به سفارت انگلیس و غارت آن به پائین ترین سطح خود تنزل کرده بود.
در روز ٢٩ ماه نوامبر سال گذشتۀ میلادی، صدها بسیجی به بنای سفارت انگلیس در تهران حمله کرده و به غارت و تخریب اموال سفارت دست زدند.
علی اکبر صالحی، وزیر امورخارجۀ جمهوری اسلامی ایران، ضمن اعلام خبر توافق بر سر تعیین حافظان منافع دو کشور در تهران و لندن افزوده است که این توافق دسترسی شهروندان انگلیس و ایران به خدمات کنسولی را آسان خواهد کرد.
در پایان گزارش خبرگزاری فرانسه به این نکته اشاره شده است که انگلیس یکی از نخستین کشورهای اروپائی است که در ارتباط با فعالیت های هسته ای ایران به تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی دست زده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید