ایران/ عربستان‌سعودی

سوئیس حافظ منافع متقابل ایران و عربستان در هر یک از این دو کشور شد

تبلیغ بازرگانی

دولت سوئیس موافقت کرد از این پس حافظ منافع ایران در عربستان سعودی و نیز حافظ منافع این کشور در ایران باشد.

وزارت امور خارجۀ سوئیس روز چهارشنبه ٢٥ اکتبر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت این کشور با امضاء توافق نامه‌هائی در تهران و ریاض، خدمات کنسولی دو کشور را نیز در هر یک از این دو به عهده گرفته است. گفتگوها به این منظور در فوریۀ ٢٠١٦، یک ماه پس از قطع روابط میان دو کشور ایران و عربستان، آغاز شده بود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید