اسرائیل / سوریه

سوریه مظنون به تلاش ها ی اتمی تازه

AFP / Ahmad Gharabli
متن توسط : رحمت قاسم بیگلو
۲ دقیقه

دراسرائیل باردیگرنگرانی، از وجود تلاش هائی در سوریه درجهت ازسرگرفتن برنامه های هسته ای مخفی این کشور، درحال افزایش است.

تبلیغ بازرگانی

در اسرائیل باردیگر نگرانی، از وجود تلاش هائی درسوریه درجهت ازسرگرفتن برنامه های هسته ای مخفی این کشور، درحال افزایش است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، "اهودباراک" وزیردفاع اسرائیل، رسماً از "آژانس بین المللی انرژی اتمی" خواسته است، نمایندگان این آژانس، یکی از سایت های اتمی سوریه رامورد بازرسی قراردهند.

به گزارش روزنامه آلمانی "سوددویچه سایتونگ"، سرویس های اطلاعاتی کشورهای غربی، این احتمال را مطرح می کنند که، سوریه ساختمان یک سایت اتمی مخفی را درحوالی شهردمشق به پایان رسانده است.

وزیردفاع اسرائیل، با طرح این احتمال گفت: مقامات بین المللی و سرویس های اطلاعاتی غرب درجریان این اطلاعات قراردارند. ازاین رو، به گفته وی، مقامات آژانس بین المللی انرژی اتمی باید ازدولت سوریه خواستارصدورمجوزبازدید از این مکان مظنون بازدید نماید.
دراین حال به دنبال انتشار سخنان وزیردفاع اسرائیل، یک مقام دیگر این کشوربدون رد سخنان اهود باراک گفت: دولت سوریه هنوزدرتلاش ها خود درجهت راه اندازی مجدد برنامه های اتمی خود موفق نشده است.
" آموس گیلاد" مدیرکل سیاسی- نظامی وزارت دفاع اسرائیل گفت: تصاویر دریافت شده توسط ساتلیت های آمریکا نشان می دهد که سوریه موفق به راه اندازی دوباره تاسیسات اتمی خود نشده است.
لازم به یادآوری است که درسال دوهزاروهفت میلادی نیروی هوائی اسرائیل، در جریان یک حمله ی غافلگیرانه، در سوریه محلی را هدف بمب باران قرار دادند که گفته شد دولت دمشق در آن تاسیسات مخفی اتمی ایجاد کرده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید