سوریه

سوریه: معرفی دولت تازه مانع از تظاهرات عظیم مردم نشد

دهها هزارشهروند سوریه، علیرغم آزادی کسانی که طی تظاهرات گذشته دستگیر شده بودندو نیز معرفی دولت تازه، بار دیگر در سراسر این کشور به تظاهرات پرداختند.

تبلیغ بازرگانی

از جمله بیش از 2500 تا 3000 نفردر میدان السرایه، در شهر "درآ"، گرد آمدند و شعارهائی در دفاع از آزادی و در مخالفت با رژیم سوریه سر دادند.
در شهر "قمیشلی"، منطقه کرد نشین شمال شرقی کشور، بیش از 5000 نفر پس از نماز جمعه دست به تظاهرات زدند. در دیگر شهرهای کرد نشین اطراف "قمیشلی" هم این تظاهرات انجام گرفت.
این تظاهرات که توسط معترضین و از طریق فیس بوک راه اندازی شده بود در فردای روزی انجام می گرفت که دولت تازه سوریه به ریاست عادل صفر، با هدف اجرای برنامه های اصلاحاتی تشکیل شد که از جمله آنها لغو قانون شرایط اضطراری است که از سال 1963 برقرار شده است. از دیگر اصلاحات، آزادی مطبوعات و برقراری نظام چند حزبی است که تظاهر کنندگان خواستارش بودند. با این حال وزرای وزارت خانه های مهم چون دفاع، امور خارجه و نفت تغییر نکردند.
دولت پیشین به ریاست محمد ناجی اوطری که از سال 2003 در قدرت بود، در روز 29 مارس استعفا کرد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید