بررسی روزنامه های فرانسه

لوموند: پوتین چندان هم تمایلی به پایان بحران درسوریه ندارد

@fotolia

 این روزها با پایان تعطیلات تابستانی وآغازکار فشرده درهمه دولت های اروپائی، درفرانسه نیزکاردولت با همه ابعاد آن ازسرگرفته شد.

تبلیغ بازرگانی

 مهمترازآن کاردولت پاریس درحالی ازسرگرفته شده است که لایحه بودجه سال آینده میلادی، دوهزارو چهارده، روی میزنخست وزیرقراردارد وباید حزب سوسیالیست با موتلفین بزرگ وکوچک خود درباره فهرست ارقام درآمدها و هزینه های آن به توافق برسد. روزنامه های صبح پاریس از هم اکنون گزارش می دهند که درمورد منابع درآمد دولت حزب سبزها تهدید کرده است که چنانچه اعضاء دولت با افزایش بهای گازوئیل موافقت نکنند، به بودجه پیشنهادی درمجلس رای نخواهند داد.
هنوزنخست وزیر و وزیربرنامه و بودجه به این تهدید واکنشی نشان نداده اند.
دررابطه با موقعیت جدید فرانسه بد نیست اشاره کوتاهی به گزارش مفصل لاکروا ارگان جامعه مسیحیان فرانسه داشته باشیم که به افزایش فقردرقشرهای فرودست این کشوراختصاص یافته است.
لاکروا، براساس جدید ترین گزارش مرکزملی حمایت های اجتماعی درفرانسه که این هفته منتشرشد، می نویسد: این مرکزبرای کمک به قشرهای فرودست جامعه بودجه های ویژه و مراکزمتعدد درشهرهای کوچک وبزرگ دارد. لاکروا می نویسد: جمعبندی مجموع گزارش های دریافت شده ازاین مراکزنشان می دهد که از هنگام آغازبحران دراروپا و مالاً درفرانسه، مراجعه‌ی نیازمندان به کمک های اولیه‌ی حیاتی به این مراکز افزایش قابل توجهی یافته است.
لاکروا می نویسد: موج جدید مراجعین نشان می دهد که بخشی از طبقه متوسط جامعه نیزبرای دریافت کمک های بهداشتی و درمانی به این مراکز مراجعه می کنند.
لاکروا با آوردن نمونه‌های واقعی به نقل ازشهروندان فرانسه به تشریح وضعیت این قشرجدید نیازمند پرداخته است.

واما بازگردیم به بحران سوریه، که همچنان عمده ترین موضوع مورد بحث روزنامه های فرانسه به شمارمی رود. به ویژه این که در بیشترین موارد دراین گزارش ها به چگونگی کش مکش میان روسیه و آمریکا و به سخنی دیگر میان پوتین و همتای آمریکائی او باراک اوباما پرداخته شده است.
هومنیته ارگان هوادران حزب کمونیست فرانسه درگزارش مفصلی پیرامون بحران سوریه به انتقاد ازکشورهای غربی می پردازد، که به گفته سرمقاله نویس این روزنامه، طی بیش از دو سال درکمک به اپوزیسیون سوریه که علیه یک جانی می جنگیدند تا آنجا تعلل کردند که محافل عربی خاورمیانه زمینه را برای حضورو افزایش توان القاعده درجنگ داخلی سوریه فراهم شده یافتند.
فیگارو روزنامه صبح پاریس نیز درگزارش های متعددی به اوضاع سوریه و بی حاصل بودن تلاش های بین المللی برای مجازات رژیم اسد پرداخته است.
فیگارو دربخشی از گزارش خود، درمورد مشکلات اوباما دربه دست آوردن اجماع درمیان قانونگذاران آمریکا پیرامون سوریه، می نویسد: اوباما دربه دست آوردن حمایت افکارعمومی آمریکا و نمایندگان مجلس شکست خورده است. روزنامه صبح پاریس دراین رابطه به گزارش مطبوعات آمریکا درمورد سخنرانی روزگذشته ی اوباما اشاره می کند که نوشته اند اوباما سیاست زیگ زاگ درسوریه را درپیش گرفته است. از یک طرف به تلاش های دیپلماتیک بین المللی دل بسته و از دیگر سو برطبل جنگ می کوبد.

فیگارو دریک گزارش دیگر به مسکو و سیاست های پوتین دررابطه با بحران سوریه می پردازد و می نویسد: روسیه در زورآزمائی جدید خود با آمریکا به بازی با کارت ایران درمقابل آمریکا روی آورده است.
فیگارو می نویسد: حسن روحانی دراولین سفرخود به زودی برای شرکت دراجلاس شانگهای به بیشکک خواهد رفت، دراین نشست است که پوتین با روحانی دیداردو جانبه ای خواهد داشت. فیگارو می افزاید: بنا برگزارش ها این دیدارفرصتی خواهد بود تا پوتین درکش مکش خود باآمریکا اولاًَ دربیانیه پایانی نشست بیشکک خواستارعدم اقدام نظامی علیه سوریه شود، ازآن گذشته، به روحانی پیشنهاد تازه ای را درموردفروش موشک های اس سیصد ارائه نماید. روسیه می گوید به روحانی پیشنهاد خواهد کرد که روسیه همچنین آماده است یک راکتوراتمی جدید برای جمهوری اسلامی بسازد.
فیگارو می نویسد: با اینکه یک مقام نظامی روس انجام چنین مذاکراتی را تکذیب کرده است، ولی سخنگوی پوتین به طورتلویحی احتمال چنین مذاکراتی را تائید کرده است.
فیگارو می افزاید: گفته می شود که روسیه آماده است که همان قرارداد فروش موشک های اس سیصد را که با ایران امضاء ولی بدون اجرا گذاشت باردیگر تجدید نماید، با این تفاوت که، این باردولت مسکو آماده است موشک های پیشرفته تری از اس سیصد به نام " آنتای 2500 " دراختیارتهران قراردهد.
و لوموند، روزنامه عصر فرانسه یک گزارش سه صفحه ای شامل چندین مقاله تحلیلی درمورد سوریه، روسیه، استراتژی پوتین، و رویاروئی آمریکا و روسیه درموضوع سوریه به چاپ رسانده است .

دریکی از این تحلیل ها گفته شده است که پوتین با همه‌ی موضعگیرهای صلح‌طلبانه تمایلی به پایان یافتن بحران در سوریه ندارد، زیرا ادامه بحران سوریه همچنان این فرصت را دراختیار او قرار می دهد، که تا جائی که می تواند، خود را به عنوان یک طرف معامله‌ی گریزناپذیردرمقابل غرب قراردهد. ماری مندراس، نویسده مقاله لوموند، تاکید می کند که پوتین بهترازهرکسی می داند که دردوران پس از بشاراسد وضع درسوریه بروفق مراد روسیه نخواهد چرخید.
ازآن گذشته، به نوشته لوموند، در درون روسیه نیز اوضاع برای پوتین روزبه روز دشوارترمی شود. او درمقابل اعتراضات اجتماعی قراردارد.
پوتین ازنظرداخلی وضع چندان مناسبی ندارد، زیرا اعتراضات اجتماعی درحال افزایش است و اپوزیسیون بیش از بیش دامنه‌ی توان بسیج خود را گسترش می دهد. به این ترتیب از هرسو فشاربر رژیم پوتین درحال افزایش است و اتحاد وسیع صاحبان صنایع نظامی وغیرنظامی به همراه نیروهای نظامی و انتظامی برای خفه کردن مطالبات گسترش یابنده معترضین داخلی درآینده کافی نخواهد بود.  

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید