خاورمیانه

سوریه پس از نیم قرن به وضع کردهای این کشور توجه می کند

کردهای سوریه
کردهای سوریه DR

مقامات سوری شب گذشته، پنج شنبه، اعلام کردند که به وضعیت 300.000 کردی خواهند پرداخت که از نیم قرن پیش ملیت سوری آنها به رسمیت شناخته نشده است.

تبلیغ بازرگانی

کمیسیونی که توسط بشار اسد تعیین شده، قرار است به مشکلی که به دنبال سرشماری سال 1962 در فرمانداری "حسکه" در شمال شرقی کشور به وجود آمده بپردازد.

در سال 1962 ، 20% جمعیت کرد سوریه به دلیل انجام یک سرشماری بحث برانگیز، از ملیت خود محروم شدند.

در آن سال دولت سوریه ادعا کرده بود که گروهی از کردهایی که به شکل غیر قانونی از جمله از ترکیه وارد سوریه شده در سال 1945 در این منطقه ساکن شده بودند، با تقلب نام خود را در فهرست جمعیت سوریه وارد کرده اند.

در نتیجه این کردها بدون ملیت با مشکلات اداری زیادی روبرو شدند و به عنوان مثال نمی توانند در شرکت های دولتی به کار بپردازند و به کشوری دیگر مهاجرت نمایند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید