ایران / بین‌المللی

سپاه قادر است ظرف چند ثانیه ناوهای آمریکایی را غرق کند

فرماندۀ نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران گفته است که هدف این نیرو بیرون کردن نیروی دریایی آمریکا از خلیج فارس است و شناورهای سپاه قادرند ظرف 50 ثانیه ناوهای آمریکایی را منهدم و غرق کنند.

دریادار علی فدوی، فرماندۀ نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران
دریادار علی فدوی، فرماندۀ نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران
تبلیغ بازرگانی

دریادار علی فدوی فرماندۀ نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران گفته است که از برنامه های سپاه پاسداران ایران خارج کردن نیروی دریایی آمریکا از خلیج فارس است. سردار علی فدوی مدعی شده که "جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرتمندترین کشور منطقه برنامۀ خود را حفظ و حراست از امنیت" خلیج فارس اعلام کرده است.

فرماندۀ نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران در جای دیگری از سخانش افزوده است که این کشور قادر است ظرف 50 ثانیه یک ناو آمریکایی را در آبهای خلیج فارس غرق کند.

او گفته است که جمهوری اسلامی ایران کنترل تنگۀ هرمز را وظیفۀ قانونی خود می داند و در صورتی که ناوهای آمریکایی به اخطار سپاه پاسداران ایران پاسخ ندهند بلافاصله شناورهای ایرانی آنها را محاصره خواهند کرد و سامانه های موشکی ایران به روی آنها قفل خواهد شد.

این نخستین بار نیست که سردار علی فدوی نیروی دریایی آمریکا را در خلیج فارس تهدید می کند، هر چند تهدیدهای او واکنش نیروی دریایی آمریکا را برانگیخته اند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید