افغانستان

سکوت حامد کرزای در برابر نتیجۀ رد صلاحیت نمایندگان

Reuters / Ahmad Masood

9 تن از نمایندگان مجلس افغانستان به وسیلۀ کمیسیون مستقل انتخابات رد صلاحیت شدند. پیش از این جناح نزدیک به حامد کرزای خواستار رد صلاحت 62 نماینده بود، اما اکنون رد صلاحیت ها تنها به 9 نفر محدود شده است. هنوز حامد کرزای، رییس جمهور افغانستان هیچ گونه واکنشی به این موضوع نشان نداده است.نوشته: رضا ولی‌زاده

تبلیغ بازرگانی

از میان 9 نماینده ای که رد صلاحیت شده‌اند نزدیک به هفت نفر جزو فهرست 62 نماینده‌ای هستند که نام آن‌ها از سوی جناح طرفدار کرزای برای رد صلاحیت به دادگاه ویژه و کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شده بود.

برخی تحلیلگران در افغانستان معتقدند سکوت حامد کرزای چند هدف دارد و او منتظر است تا پس از ارزیابی واکنش امریکا و انگلیس نسبت به این رویداد اعلام موضع کند.

دربارۀ دلایل سکوت حامد کرزای در برابر موضوع رد صلاحیت نمایندگان با فاروغ فارانی، تحلیل گر مسائل سیاسی افغانستان در آلمان گفت‌وگو کردیم.

فارانی معتقد است سکوت حامد کرزای به علت تلاش او برای حفظ موازنه میان قوا و جناح‌های مختلف به منظور کاهش تنش است.

او می‌گوید: «برخلاف تحلیل‌های موجود در غرب، ساخت قدرت در افغانستان به گونه‌‌ای است که بدنۀ حکومت، دولت و مجلس در یکدیگر تنیده شده‌ و یک پیکرۀ واحد و غیرقابل تفکیک هستند؛ بنابر این واکنش‌های تند با این ساختار متناسب نیست.»

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید